☀️Najväčšie 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Kniha Odkazy tretiemu tisícročiu - Italo Calvino

Odkazy tretiemu tisícročiu


🍎 Vypredané
4,98€

 "Prekladom Odkazov tretiemu tisícročiu nechceme pripomenúť len význam a podnetnosť Calvinovho diela pre dnešok, vrátane jeho literárnej esejistiky. Zároveň je to vhodná príležitosť obrátiť pozornosť na autorov, na ktorých sa Calvino v Odkazoch zameriava a ktorých ťažiskové diela - ťažiskové diela staršej i novšej svetovej literatúry - dodnes väčšinou nie sú preložené do slovenčiny. Z nich uveďme aspoň Lucretia a jeho De rerum natura, Musilovho Muža bez vlastností, Proustovo Hľadanie strateného času, Gaddove romány, novely Henryho Jamesa, testovský cyklus Paula Valéryho, poéziu Stéphana Mallarmého či Eugenia Montaleho, hry a prózy Samuela Becketta, nehovoriac už o Giordanovi Brunovi, Guidovi Cavalcantim, Thomasovi de Quincey či o širšom zábere z tvorby Jorgeho Luisa Borgesa alebo Raymonda Queneaua. V tomto zmysle by sprístupnenie Calvinových Odkazov tretiemu tisícročiu v slovenčine malo poslúžiť aj ako popud na preklad a vydanie uvedených autorov, teda malo by podnietiť nielen reflexiu nad stavom a smerovaním literatúry na prahu tretieho tisícročia, ale aj reflexiu nad stavom prekladovej literatúry na Slovensku, jej reálneho a jej želateľného smerovania a perspektív. Po nej by sa žiadali konkrétne prekladateľské a vydavateľské činy, ktoré by vyplnili pretrvávajúce bolestné medzery v našom poznaní vrcholov svetovej literatúry."


Michaela Jurovská
Bratislava, marec 1999


preklad a doslov: Michaela Jurovská
grafická úprava a návrh obálky: Alica Blechová

Jazyk: slovenský Rozmer: 148×210 mm ISBN: 8088965128 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách