Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Kniha Slovenský jazyk 2 pre stredné školy - Milada Caltíková

Slovenský jazyk 2 pre stredné školy

učebnica


🍎 Vypredané
5,50€

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti:
  1. Komunikácia a sloh
  2. Jazykové prostriedky
Študenti a študentky pokračujú v systéme získavania vedomostí podľa prvého ročníka. Opäť sa stretávajú s pravidelnými rubrikami a štruktúrou. Aj tu je na okraji strán kartička s pojmami a ich kategorizáciou, resp. vložená do schémy, aby študenti lepšie pochopili vzťahy medzi pojmami.

Oproti prvému ročníku sú tu aj úlohy na priebežné opakovanie učiva prvého ročníka tak, aby počas školského roka zopakoval kľúčové informácie z prvého ročníka tak, aby príprava na maturitnú skúšku znamenala čo najmenšiu záťaž na memorovanie. Učivo je osnované a predkladané tak, aby študenti hľadali súvislosti medzi získanými informáciami a vedeli ich správne použiť.

Učebnica je spracovaná podľa požiadaviek ŠVP.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081204043 Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách