🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (učebnica) - Milada Catlíková, Zuzana Lauková, Alena Polakovičová, Ľubica Štarková

Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (učebnica)


🍌 Odosielame o 6 dní.
5,50€
Zľava 7%
5,12€

Učebnica je zavŕšením diela Slovenský jazyk pre stredné školy a zachováva systém spracovania predchádzajúcich dielov. Učivo je rozdelené do dvoch častí:

V prvej časti Komunikácia a sloh, sa v modernej forme prezentuje rečnícky štýl v rôznych komunikačných situáciách. Žiaci sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu vďaka množstvu podnetných úloh. Žiak si učivo osvojuje nie len prostredníctvom výkladovej časti a rôznych rubrík, ale aj prostredníctvom ukážok konkrétneho slohového útvaru v praxi.
Druhá časť Jazyk a reč, sa zaoberá všeobecne jazykom, písmom, jazykovými rodinami, vývinom spisovného jazyka vrátane najnovších trendov v jazyku, ako aj rôznymi formami jazyka (nárečie, slang, argot). Všetky kapitoly majú vo svojom závere test, ktorý žiakov pripravuje na maturitnú skúšku. Rôzne formy opakovania žiakov nútia neustále si obnovovať učivo i z predchádzajúcich ročníkov.
Učebnica je spracovaná podľa požiadaviek ŠVP.

Odporúčaná MŠVVaŠ SR. (5. vydanie)

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 2010×297 mm ISBN: 9788081206306 Počet strán: 64 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách