🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Literatúra III. pre stredné školy (učebnica)


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,65€
Zľava 17%
9,67€

Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so ŠVP: odlišnom od doteraz známych koncepcií a na základe praxe autoriek. Prelína sa tu žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Kapitoly sa venujú tentoraz koncu 19. storočia a prvej polovici 20. storočia (naturalizmus, moderna, avantgardy, literatúra so spoločenskou funkciou). Autorky v nich stručne predstavia literárny (umelecký) smer a na základe vybraných typických lit. textov uskutočňujú požiadavky ŠVP. Každá kapitola je ukončená testom Preskúšajte sa, ktorý je formulovaný ako súčasné externé maturity zo slovenského jazyka a literatúry. Učebnica spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia, učivo jazyka i náuku o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnica okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál typický pre daný umelecký smer, obsahuje aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nej nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou učebnice je jej snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie, preto aj tradičné i menej známe ukážky diel sa prostredníctvom úloh javia ako atraktívne. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky úloh, prehľadnú teóriu literatúry, ukážky žiackych prác a ďalšie úryvky a úlohy nájdete v Zbierke textov a úloh z literatúry 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto učebného materiálu.

Literatúra pre stredné školy 3:

* je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,
* rešpektuje konštruktivistický princíp vyučovania,
* rešpektuje komunikačno-zážitkový model vyučovania,
* literárnu teóriu používa na postupne sa prehlbujúcu analýzu a interpretáciu textu,
* literárnu históriu používa na spoznanie umeleckého dedičstva,
* literárnu kritiku používa na spoznanie iného ako vlastného názoru,
* učebnica aktualizuje texty z minulosti na súčasnosť a dnešného človeka,
* poskytuje dostatok materiálu na vyučovanie literatúry,
* rešpektuje rôzne druhy škôl,
* rešpektuje žiaka, ktorý „nebol na vyučovaní“,
* je prepojená s inými druhmi umenia (film, hudba, architektúra, maliarstvo…).

Titul je odporúčaný MŠVVaŠ SR.

Vydanie: 5

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081207730 Počet strán: 200 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách