🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Az alapiskolák 1. osztálya számára (2. rész) - Brigita Lehoťanová

Az alapiskolák 1. osztálya számára (2. rész)


🍌 Odosielame o 8 dní.
6,60€
Zľava 7%
6,14€

Tento titul nájdete v našej ponuke aj v kolekcii za skvelú cenu.

Maďarská jazyková mutácia učebnice matematiky (2. časť) pre 1. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Učebnica matematiky pre 1. ročník ZŠ vychádza z koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy. Má inšpirovať učiteľa zaujímavo a efektívne vyučovať matematiku tak, aby rozvíjal kognitívnu i nonkognitívnu stránku osobností svojich žiakov. Matematika pre 1. ročník ZŠ v súlade so ŠVP spracúva učivo určené na osvojenie vedomostí a zručností žiakov 1. ročníka ZŠ. Učebnica sa skladá z dvoch častí.

V 2. časti učebnice sa rozširuje číselný obor do 20. Úlohy sú zamerané na určenie počtu, čítanie čísel, zápis čísel, zaradenie čísla do číselného radu, porovnávanie čísel, rozklad čísel, sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez 10. Preberá sa počet i poradie do 20. Precvičujú sa pojmy priame čiary, otvorené a uzavreté krivé čiary, kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. Preberajú sa telesá: kocka, guľa, valec.

V druhej časti učebnice získavajú žiaci skúsenosti s pravdivosťou, nepravdivosťou výrokov a s negáciou výrokov. Pozorujú isté udalosti ako možné, ale neisté udalosti a nemožné udalosti. Naďalej sa venuje pozornosť dichotomickému triedeniu podľa jedného znaku, postupnostiam, zbieraniu a zoskupovaniu údajov.

Každá strana učebnice je venovaná jednej téme. Témy sú zvolené tak, aby rešpektovali záujmy žiakov, ich vedomosti a skúsenosti. Námety na činnosť vychádzajú zo života detí a smerujú k využitiu vedomostí v praxi. Vzhľadom na stupeň rozvoja kognitívnych procesov mladších žiakov sa primeraná pozornosť venuje názornosti. Náročnejšie úlohy sú zaradené na pravej časti strán, odporúča sa však, aby sa aj o riešenie týchto úloh pokúsili všetci žiaci, pričom učiteľ by si mal všímať individuálny pokrok žiaka, jeho úsilie o napredovanie.

Sprievodcom publikáciou je postavička vajíčka, z ktorého sa v júni vyliahne sovička, pričom táto postavička predstavuje symbol zmeny, ktorou prejdú deti v prvom ročníku ZŠ. Titul ilustračne stvárnil akademický maliar Jindřich Prášil.

Jazyk: maďarský Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081460715 Počet strán: 80 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách