🚚 Pozor! Poštovné ZADARMO na všetky objednávky Zásielkovne

Kniha Šlabikár LIPKA® (súbor 3 titulov) (Janka Striežovská a kolektív) - Janka Striežovská,

Šlabikár LIPKA® (súbor 3 titulov) (Janka Striežovská a kolektív)

1. a 2. časť, čítanka


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
Zľava 7%
18,41€

Šlabikár Lipka® je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde.

  • Šlabikár nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára Lipka®.
  • Šlabikár na každej strane učebnice uvádza obsahový štandard podľa požiadaviek ŠVP – ISCED1, podľa ktorého je spracovaný.
  • Šlabikár je rozdelený do dvoch didakticky samostatných častí – prípravné a nácvičné obdobie. Čítanka LIPKA® je určená pre zdokonaľovacie obdobie.
  • Stále štruktúrne prvky strán sú pomôckou pri vyvodzovaní, precvičovaní učiva, nácviku techniky a porozumenia čítaného textu. Použité piktogramy uľahčujú žiakom orientáciu a naznačujú činnosti potrebné na riešenie úloh.
  • Učivo je organizované od jednoduchého k zložitejšiemu, dôsledne dodržiava používanie mäkkých slabík a dvojhlások pri vyvodzovaní nového učiva.
  • Titul je súčasťou sérieučebných textov Šlabikár Lipka® s nadštandardnou didaktickou podporou pre učiteľa.
  • Súčasťou série je aj textilná maňuška – Včielka vhodná napr. na dramatizácie a rolové hry, multimediálny disk pre učiteľa (MMD) k Šlabikáru LIPKA® určený na premietanie na interaktívnej alebo bielej tabuli, ktorý obsahuje multimediálne prezentácie a metodické komentáre pre učiteľa. Do série patrí aj sada Nápovedných obrázkov k Šlabikáru LIPKA®.
  • Šlabikár LIPKA® je chránený registrovanou ochrannou známkou, ktorej nositeľom je vydavateľstvo AITEC.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 Rozmer: 210×297 mm Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách