Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Sloveso a zmysly - slovotvorba a vidotvorba ( Nicol Janočková ) - Nicol Janočková

Sloveso a zmysly - slovotvorba a vidotvorba ( Nicol Janočková )

V práci sa skúma vplyv sémantiky, slovotvornej motivovanosti a štylistickej príznakovosti istých významovo­formálnych typov...

Nicol JanočkováVEDA (2014)

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,50€
Zľava 17%
9,55€

V práci sa skúma vplyv sémantiky, slovotvornej motivovanosti a štylistickej príznakovosti istých významovo­formálnych typov slovies zmyslového vnímania na ich prefixálny potenciál. Ide predovšetkým o derivatologický pohľad postavený na paradigmatických systémových vzťahoch v lexikálnej zásobe, ale v užšej prepojenosti s lexikálno­gramatickou kategóriou slovesného vidu a lexikálno­sémantickou kategóriou spôsobu slovesného deja. Keďže prefixácia patrí medzi najfrekventovanejšie spôsoby obohacovania slovies, čiastkovo sa v práci prezentuje aj otázka onomaziologického statusu slovesnej prefixácie a synchrónna dynamika v prefixálnom podsystéme (potenciálne slová, neologizmy, neosémantizmy, okazionalizmy).

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2014 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788022413831 Počet strán: 248 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách