Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy autora Zuzana Kriston-Bordi

Našli sme 3 titulov

Rozvojové zošity: Počítanie

Rozvojové zošity: Počítanie

Zuzana Kriston-Bordi, Mozaik (2014)
Pracovný zošit počítanie je určený pre deti v predškolskom veku a jeho základnou úlohou je rozvíjať základné matematické...

Jednou z najpodstatnejších úloh rozvíjania škôlkarov a školákov prvého stupňa je rozvoj základných zručností v počítaní. Rozumieme tým spočítavanie do sto, manipulatívne počítanie v okruhu čísel do dvadsať a spoznávanie počtu do desať na obrázkoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,50€

Rozvojové zošity: Orientácia

Zuzana Kriston-Bordi, Mozaik (2014)
Pracovný zošit orientácia je určený škôlkarom a deťom v predškoskom veku. Rozvíja ich logické myslenie a rečové schopnosti....

Cvičenia pracovného zošita sú vhodné pre rozvoj ešte neosvojeného pojmu smeru, pre nacvičovanie plošnej orientácie, pre spoznávanie súvislostí medzi predmetmi a udalosťami ako aj pre rozširovanie slovnej zásoby relačných výrazov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,50€
2,20€

Rozvojové zošity: Písanie

Rozvojové zošity: Písanie

Zuzana Kriston-Bordi, Mozaik (2014)
Pracovný zošit písanie je určený deťom v predškolskom a školskom veku. Postupne krok za krokom učí deti správnej koordinácií...

Správna koordinácia pohybu pri písaní je neodmysliteľným predpokladom úspešného učenia sa písať. Rozvíjanie jemnej motoriky je nevyhnutne dôležité k tomu, aby bol žiak v škole schopný plniť úlohy písania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,50€