Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Senior - zákazník budoucnosti

Jsou starší lidé jako cílová skupina pro marketing vaší firmy zajímaví? Nevíte si rady s tím, jak chytře a účinně řídit...

Andreas ReidlBIZBOOKS (2012)

🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
15,49€

📚Prečítaná za 7,75€ (Zľava 50%) Zobraziť v bazári kníh

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Jsou starší lidé jako cílová skupina pro marketing vaší firmy zajímaví? Nevíte si rady s tím, jak chytře a účinně řídit marketingové aktivity, abyste získali nějakou část z tohoto neustále se zvětšujícího podílu na trhu spotřebitelů? Životy lidí a s nimi také jejich spotřebitelské období se neustále prodlužují. Starší generace se čím dál, tím více dostává do ohniska veřejného zájmu. Nejen generační boje a debaty o systému důchodového zabezpečení, ale také otázky po spotřebitelské síle seniorů a po nejvhodnějším cílení jak produkce, tak v návaznosti na ni také marketingu, na tuto skupinu nabývají neustále na síle. Kniha Senior – zákazník budoucnosti vám představí: - nové podoby stáří - sedm tvrzení k marketingu pro seniory - strategii A.GE - změny životních zvyklostí a oblastí zisku - a mnoho dalšího Nejde o to, aby byli starší lidé stimulováni k utrácení svých peněz – stejně to přece dělají. Jedná se o otázku, za co své peníze vydají a jak je můžete za pomoci chytrých marketingových opatření a správných strategií přesvědčit o svých produktech a službách.

Ukážka textu z knihy


A.GE – to je jméno naší agentury zaměřené na generační marketing. Je to speciální agentura
řízená vlastníkem a pracuje hlavně v oblasti strategického marketingu zaměřeného
na generační trh a na trh pro seniory. Společnost A.GE má své sídlo v Norimberku. Založil
jsem ji v roce 1996 jako první agenturu marketingu pro seniory v celém Německu.
Prozatím disponuje významnou sítí v generačním marketingu a marketingu zaměřeném
na seniory.
Za nyní už více než 10 let naší činnosti jsme viděli mnoho pozitivních a negativních
příkladů komunikace a v marketingových otázkách generace lidí nad 50 jsme
podpořili zákazníky z nejrůznějších oblastí. Vyhodnocením nesčetného množství
kampaní, inzerátů, zpráv a televizních spotů jsme vyvinuli čtyři strategie pro úspěšný
generační marketing:
• věková strategie,
• strategie kompetencí,
• strategie životního stylu,
• generační strategie.

Rozhovor s odborníkem prof. Dr. Klausem E. Göhrmanem
Prof. Dr. Klaus E. Göhrman je prezidentem Spolku pro německý marketing (registrované
sdružení).
1. V čem vidíte hlavní styčné body a výzvy ke zdolání demografi cké změny? Prosím,
popište je.
Skutečností je, že na demografi ckém vývoji, který nastane během 20 či 30 let, dnešní
rapidní přírůstek narozených nic nezmění. Současný baby-boom by měl hospodářský
a společenský dopad na vysoké školy, práci a společnost teprve v příštích 20 letech
a poté v dalších letech.
Co můžeme udělat během krátkého nebo průměrně dlouhého časového období?
Vzdělávací a školicí iniciativy jsou nutné k tomu, aby se naše dorůstající mladá
generace mohla účastnit hospodářské soutěže národů a kontinentů. Současně
musí být zlepšeny jejich šance na budoucnost v naší zemi, jinak je ztratíme v boji
o talenty.
Kromě toho potřebujeme cílenou imigraci ekonomických a společensky relevantních,
kvalifi kovaných mladých lidí, kteří poskytnou konstruktivní přínos k národohospodářskému
a společenskému rozvoji naší země. Tím získává migrační problematika svůj
zvláštní společensko-politický a kulturní význam.
Nakonec musí být intenzivně využit potenciál starší generace. Penze v 67 letech by
byl krok správným směrem, pokud by byl podnícen motivací k využití potenciálů,
místo toho, aby přispíval k řešení důchodové politiky. Ekonomicky zůstává důležitý
následující aspekt: marketing musí cíleně a rozhodně komunikovat se starší generací.
Tato generace všechno má a všechno zná. Bude selektivně a vědomě konzumovat
a doufejme, že díky dárkům a podpoře konzumu bude napomáhat spotřebě
mladé generace.

2. Jaké jsou z vašeho pohledu důsledky demografi cké změny s ohledem na
ekonomiku?
Budeme mít malé daně z příjmů a daně ze mzdy. Velká část státního příjmu z daní
bude muset být využita na penzijní pojištění. Dojde k poklesu kupní síly z důvodu
výdajů za péči, a tím – pokud nedojde k výraznému zlepšení příjmů při malé infl aci
– k redukci spotřeby. Poté začne boj marketingu o úspěch v čerpání existující
nebo zbývající kupní síly.

3. Jak znějí tři vaše doporučení osobám oprávněným rozhodovat v naší ekonomice?
• Musí být neprodleně učiněno rozhodnutí k zásadní reformě politiky vzdělávání. Výchozí
pozici tvoří studie Pisa a kritéria EU.
• Musí být navržena koncepce pro budoucí imigrační politiku.
• Musí být nalezeny argumenty a struktury, aby opět došlo ke zaktivizování starší
generace. Ona je tou „stříbrnou“ generací, která vytvořila dnešní blahobyt a dnešní
obyvatelstvo. Je náročná a plná očekávání.

4. Pokud byste měl předat část svých znalostí a zkušeností ve styku se staršími
lidmi, co by to bylo?
K dispozici je neuvěřitelný potenciál znalostí a úspěchu, který musí být využit. Zkušenost
vyvarovat se již učiněných chyb musí být předána následujícím generacím.

5. Jaká je vaše osobní vize budoucnosti? Jak budete vy sám žít a konzumovat?
Odborně způsobilá politika zdravotnictví a nadále prosperující vývoj diagnostických a terapeutických
technologií budou umožňovat plnohodnotné stáří. Finanční náklady však
budou značné. To podmiňuje disciplinované a selektivní (šetrné) konzumní jednání.

3.1 Věková strategie
Jak už nám sděluje název, věková strategie staví do popředí stáří. Jedná se přitom o vymezení
stáří klesající tendencí. Produkt nebo nabídka služeb jsou defi novány pro určitou
věkovou skupinu a nabízí navíc zvláštní výhody.

3.2 Strategie kompetencí
Strategie kompetencí staví do popředí ve smyslu marketingu kompetence, a nikoliv defi
city. Velmi pěkný příklad k této strategii je již několik let stará kampaň Unilever značky
„Bertolli“. Bertolli neukazuje pouze báječný autentický obraz stáří, nýbrž prezentuje
starší konzumenty také v jejich příslušných spotřebitelských rolích. Italští protagonisté
starší osmdesáti let ztělesňují obraz stáří, o jaké usiluje asi každý. Starší lidé nechtějí být
zatěžováni produkty ani nabídkou služeb. Tomuto tématu jsem se již do hloubky věnoval
ve svém tvrzení číslo 4: „Budoucnost produktů je jednoduchá, moderní a orientována
na design.“ Z mého pohledu je základním pilířem marketingového úspěchu prezentovat
starší konzumenty jako kompetentní osoby.

Reklamní spot fi rmy Bertolli má různé náměty: starší dáma, která se rozplývá u stařičkého
muže. Pietro, vyžadující zvláštní péči, je dostatečně fi t na to, aby běžel za kočárkem,
který se rychle rozjel z kopce, a skupinka starších dam připravujících omáčku na
těstoviny Bertolli, z nichž ovšem pouze jedna, pravděpodobně ta nejstarší, zná recept
a sama může doladit chuť a vyzkoušet kvalitu.

Historie úspěchů fi rmy Bertolli začala na německém trhu v roce 2000 díky olivovému
oleji a tuku. Firma Bertolli si kladla za cíl stát se opravdovou italskou potravinovou značkou.
Již koncem roku 2002 byla ustálenou obchodní značkou v oblasti olejů a tuků.

V roce 2003 měla fi rma Bertolli s ohledem na růst ambiciózní cíle. Hlavní odbytový
trh s margarínem stagnoval a už nebyl vhodný pro požadovaný růst. Cílů růstu mohlo
být dosaženo pouze rozšířením řady potravinových produktů. Inspirována obchodním
výrokem „Tradice a expertiza“ zavedla fi rma novou řadu výrobků: v roce 2002 to byly
omáčky na těstoviny, v roce 2003 česnekové omáčky Pesto a v roce 2004 zálivky s olejem
a octem Vinaigrette a octové produkty, v roce 2005 předkrmy na topinky. Takové rozšíření
nabídky vedlo k tomu, že se fi rma Bertolli stala díky svému rozsahu výrobků italskou
potravinovou obchodní značkou.

Jádrem cílové skupiny konzumentů margarinů a olivového oleje jsou rodiny ve věku
nad čtyřicet let, jejichž děti už vyrostly a odstěhovaly se. Hlavní těžiště se tedy nachází
u žen. Jádro této cílové skupiny tvoří základ pro úspěchy fi rmy Bertolli. U nových produktů
měla fi rma také naději, že tyto věrné zákazníky získá. Současnou koncepci značky
měly za pomoci navazujících nápadů držet v komplexnosti různé informace.

Originálny názov: Seniorenmarketing Rok vydania: 2012 Odporúčaný vek: 15+ ISBN: 9788026500186 Rozmer: 167×225 mm Počet strán: 256 Väzba: brožovaná Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách