❄️Veľké knižné upratovanie!

Poistné zmluvy

Publikácia prináša podrobnú analýzu slovenskej právnej úpravy poistných zmlúv a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti...


🍌 Odosielame o 14 dní.
45,00€

Publikácia prináša podrobnú analýzu slovenskej právnej úpravy poistných zmlúv a povinného zmluvného
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Obsahuje výklad kľúčových vlastností
platnej úpravy s poukázaním na dôležité súvislosti historického vývoja právnej úpravy, princípy poisťovníctva a právnej
regulácie Európskej únie. Okrem teoretického výkladu sa vo veľkej miere zaoberá praktickými problémami, ktoré
vyplývajú z neúplnosti právnej úpravy. Usiluje sa ponúknuť ich možné riešenia, pričom sa nevyhýba ani otázkam,
ktorých zodpovedanie nemusí byť jednoznačné, a otázkam, ktoré doposiaľ neboli v rozhodovacej činnosti súdov
zásadným spôsobom riešené. Nechýbajú citácie a kritické analýzy mnohých aktuálnych rozhodnutí slovenských a
českých súdov, ako aj komparatívne odkazy na riešenie obdobných problémov zahraničnou úpravou (najmä českého,
rakúskeho a nemeckého práva). Ako zdroj výkladu tiež využíva znenia smerníc Európskej únie a rozhodnutia
Európskeho súdneho dvora.
Vzhľadom na dlhodobú absenciu špecializovanej odbornej literatúry v tejto oblasti je publikácia cenným zdrojom
informácií pre právnickú aj laickú verejnosť.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 ISBN: 9788074003561 Rozmer: 139×223 mm Počet strán: 392 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách