🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Vrúcnosť a čin

Kierkegaardovské meditácie


🍌 Odosielame o 10 dní.
8,90€
Zľava 7%
8,28€

Autor sa v piatich hlavných častiach knihy pokúsil načrtnúť obraz tých aspektov diela Sørena Kierkegaarda, ktoré môžu inšpirovať aj dnešného čitateľa k zamysleniu nad problémami vzťahu človeka a Boha, života a smrti, jednotlivca a spoločnosti, ironického a poetického pohľadu na skutočnosť, ako aj východného a západného obrazu sveta v kontexte existencialistickej filozofie. Podľa autora sú Kierkegaardove neraz rozporuplné pohľady na ľudskú existenciu pre dnešného záujemcu výzvou i víziou zároveň. Autor sa nevyhýba kontroverzným prvkom v odkaze slávneho dánskeho mysliteľa devätnásteho storočia, hľadá však ich pozitívne vyznenie v duchovnej energii, ktorá napĺňa podstatné dimenzie človeka.

Obsah:

Predhovor
Namiesto úvodu: Kierkegaard v kontextoch
Teologický diskurz alebo Boh a existencia
Tanatologický diskurz alebo Nevysvetliteľnosť smrti
Literárny diskurz alebo Irónia a poézia
Orientalistický diskurz alebo Kierkegaard v indickej reflexii
Sociologický diskurz alebo Úbohosť doby, v ktorej žijeme
Záver
Resumé
Literatúra

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788088700784 Počet strán: 136 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách