👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Rod Révai v slovenských dejinách


🍎 Vypredané
9,62€

Príspevky v zborníku pasportizujú vzťah šľachtického rodu Révaiovcov k slovenskej kultúre, ich význam pri budovaní Uhorska, Turčianskej
stolice, uhorskej i slovenskej kultúry, vedy, školstva, duchovnosti, ich pôsobnosť v kresťanstve, a to tak v cirkvi rímskokatolíckej, ako aj v evanjelickej augsburského vyznania. Rod Révai je modelovým príkladom šľachtického rodu, na ktorého pôsobení vidíme javy, ktoré ovplyvňovali
šľachtickú rannonovovekú spoločnosť v danej dobe.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 Rozmer: 156×231 mm ISBN: 9788089301461 Počet strán: 431 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách