🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Slovenčina interkultúrne

Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky (B1)


🍌 Odosielame o 10 dní.
32,00€

Učebnica Slovenčina interkultúrne podľa európskeho referenčného rámca zodpovedá úrovni B1. Je určená vysokoškolským študentom slovakistom i neslovakistom). Svojím obsahom však môže osloviť aj ďalších záujemcov, u ktorých sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni A2. Farebnosť učebnice určujú základné slovenské národné farby a grafickú stránku typické ľudové ornamenty v súlade so zámerom, aby aj neverbálna stránka učebnice podnecovala k úvahám o osobitom i spoločnom v národných kultúrach. Grafické vyznenie celej učebnice je teda bielo-modro-červené, t.j. nielen farebnosť obálky, úvodné obrázky na prvej strane každej kapitoly, na ktoré sa koncepčne viažu precvičovania vybraných koncepcií, ale aj farebnosť piktogramov a grafické stvárnenie čísiel jednotlivých kapitol a cvičení. Súčasťou takmer všetkých ilustrácií sú malé ornamentálne detaily.

Učebnicu tvorí osem lekcií s pomerne jednotnou štruktúrou. Každá lekcia obsahuje cvičenia na upevnenie základných komunikatívnych zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie), gramatiku v prehľadných tabuľkách, slovnú zásobu, riekanky, výslovnostné cvičenia a projekt, ktorý je kreatívnym vyústením celej lekcie. Na konci každej lekcie je kľúč so správnymi odpoveďami úloh a glosár. Určujúcou pri voľbe textov i cvičení bola inter-, príp. multikultúrnosť. Výber literárnych textov sleduje princíp kontrastu. Na zachytenie vývoja pri formovaní názorov a tradícií sme zámerne využívali vhodné texty prevažne klasických autorov v konfrontácii s modernými textami
väčšinou internetovej komunikácie.

Učebnica Slovenčina interkultúrne má ambíciu na slovenskom a nemeckom trhu ponúknuť interkultúrny pohľad na vybrané sociálne a kultúrne javy tak, aby sa cesta osvojovania si jazyka pomocou Slovenčiny inerkultúrne stala aj cestou k poznaniu krás Slovenska, jeho kultúrneho bohatstva, a tým i uvedomovania si kultúrnych špecifík iných národov.

Rok vydania: 2010 ISBN: 9789545166365 Rozmer: 203×280 mm Počet strán: 146 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách