Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Zuzana Papulová

Našli sme 11 titulov

Strategický manažment

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula, Wolters Kluwer (2019)
Aktuálny koncept pre rýchlo sa približujúcu budúcnosť

Prostredie sa nepretržite mení a vyvíja, pričom zmeny v prostredí nenastupujú rovnomerne a plynulo, ale ich tempo sa stále zrýchľuje. V dôsledku toho máme v súčasnosti dojem, akoby sa budúcnosť približovala čoraz rýchlejšie. Napriek tomu stále platí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,40€
21,06€

Procesný manažment

Procesný manažment

Zuzana Papulová, Ján Papula, Andrea Gážová, Wolters Kluwer (2022)
Analýzy, modelovanie, implementácia

Publikácia prináša ucelený pohľad na teóriu procesného manažmentu a súčasne poskytuje konkrétne pohľady a odporúčania pre aplikáciu teoretických prístupov v manažérskej praxi. Ponúka najnovšie poznatky o podnikových procesoch, metód Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€

Stratégia a strategický manažment

Stratégia a strategický manažment

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
V druhom, upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe...

V druhom, upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,00€

Strategické myslenie manažérov

Strategické myslenie manažérov

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Kartprint (2011)
Za tajomstvami strategického myslenia

Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Stratégia a strategický manažment

Stratégia a strategický manažment

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení....

Autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,99€

Stratégia a strategický manažment

Stratégia a strategický manažment

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Wolters Kluwer (2015)
Stratégia a strategický manažment - ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie a spolužitie Dávida s Goliášom V treťom...

V treťom upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií, ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,70€

Procesný manažment

Procesný manažment

Zuzana Papulová, Kartprint (2014)
Ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu

Cieľom tohto diela je poskytnúť čitateľom ucelený pohľad na koncepciu procesného manažmentu. Publikácia prináša spracovanie viacerých oblastí súvisiacich s procesným manažmentom. Zo začiatku sa publikácia zaoberá históriou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,99€

Konkurenčné stratégie

Konkurenčné stratégie

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula, Wolters Kluwer (2014)
Zámerom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične...

Zámerom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi stručný pohľad na prístupy, metódy a techniky, ktoré boli tradične uplatňované pri tvorbe konkurenčných stratégií, a na trendy, ktoré uprednostňuje teória a prax v súčasnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,90€

Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom

Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Wolters Kluwer (2013)
Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom, 2. upravené vydanie...

V druhom, upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,00€

Strategické analýzy s podporou strategického myslenia

Strategické analýzy s podporou strategického myslenia

Zuzana Papulová, Kartprint (2012)
Aktuálne trendy v strategickom manažmente

Snahou tejto publikácie Mgr. Zuzany Papulovej, PhD. je prezentovať rôzne analytické a analytickosyntetické techniky, ktoré v súčasnosti ponúka teória strategického manažmentu, ale zároveň zdôrazniť potrebu uplatnenia kritického pohľadu v súvislosti s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Podnikanie a manažment

Podnikanie a manažment

Jozef Papula, Emília Papulová, Ján Papula, Zuzana Papulová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady...

V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,50€