👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Viera Rusnáková

Našli sme 2 titulov

Bioštatistika pre študentov verejného zdravotníctva

Z obsahu: - Úvod - základné pojmy a definície; - Zber a spracovanie údajov; - Predstavenie a prvotné spracovanie údajov; - Miery centrálnej tendencie a rozptylu; - Odhady; - Overovanie hypotéz; - Analýza rozptylu; - Regresia a korelácia; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,60€
11,72€

Propedeutika epidemiológie

Obyvatelia Českej a Slovenskej republiky dnes žijú podstatne dlhšie a s lepšou kvalitou života, ako to bolo pred niekoľkými dekádami. Predĺženie celkovej dĺžky života, ktoré súvisí so zmenou životného štýlu, so zmenou prostredia, prístupom k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,91€
22,24€