Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Knihy autora Valentína Glendová

Našli sme 19 titulov

Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl

Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2012)
Pracovný zošit Pracovný zošit Ruský jazyk pre 8. ročník ZŠ – druhé vydanie schválilo MŠ SR ako pracovný zošit z ruského...

Pracovný zošit Ruský jazyk pre 8. ročník ZŠ – druhé vydanie schválilo MŠ SR ako pracovný zošit z ruského jazyka pre 8. ročník základných škôl. Pracovný zošit nadväzuje na vedomosti žiakov z predošlých ročníkov, a teda vyžaduje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,36€

Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Pracovný zošit je výbornou učebnou pomôckou a doplnkom k učebnici. Je rozdelený do 20 lekcií, podobne ako učebnica ruštiny pre 7. ročník ZŠ a nadväzuje na učivo preberané v učebnici... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,30€
3,61€

Ruský jazyk pre 7. ročník základnej školy

Učebnica Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ nadväzuje na učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ, čo žiakom uľahčuje orientáciu v učebnom materiáli. Tvorí ju 20 lekcií, ktoré obsahujú veľa materiálu o krajine... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,50€
7,14€

Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2005)
Pracovný zošit je súčasťou učebnice ruského jazyka pre 9. ročník. Je určený na rozvíjanie komunikatívnej schopnosti žiakov....

Pracovný zošit je súčasťou učebnice ruského jazyka pre 9. ročník. Je určený na rozvíjanie komunikatívnej schopnosti žiakov.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,30€
3,61€

Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl - Pracovný zošit - prečítaná (bazár kníh)

Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2005)
Pracovný zošit je súčasťou učebnice ruského jazyka pre 9. ročník. Je určený na rozvíjanie komunikatívnej schopnosti žiakov....

Pracovný zošit k učebnici Ruský jazyk pre 9. ročník od autorky Valentíny Glendovej. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,30€
2,80€

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Pracovný zošit je vhodne spracovaným doplnkom k učebnici. Rovnako ako učebnica obsahuje 20 lekcií, a to na precvičenie učiva, ktoré sa preberá v učebnici. Využíva pritom rôzne typy cvičení a hier, čím upevňuje aj rečové zručnosti žiakov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2004)
Pracovný zošit k učebnici ruštiny určený pre žiakov 7. ročníka základných škôl. Rusko - slovenský text

Pracovný zošit k učebnici ruštiny určený pre žiakov 7. ročníka základných škôl. Rusko - slovenský text Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,60€

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Elena Kováčiková, Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je...

Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je venované nácviku čítania a písania, žiaci sa tak pripravujú na sluchové vnímanie ruskej reči i na jej písomnú podobu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,65€

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Vedie žiakov k samostatnej práci, obsahuje množstvo úloh na nácvik prebraného učiva z učebnice. Zábavnou formou upevňuje rečové zručnosti žiakov, ktorí tvoria vety podľa obrázkov, riešia rébusy, dopĺňajú repliky dialógov a pod... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,70€

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Elena Kováčiková, Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2015)
Vedie žiakov k samostatnej práci, obsahuje množstvo úloh na nácvik prebraného učiva z učebnice. Zábavnou formou upevňuje...

Vedie žiakov k samostatnej práci, obsahuje množstvo úloh na nácvik prebraného učiva z učebnice. Zábavnou formou upevňuje rečové zručnosti žiakov, ktorí tvoria vety podľa obrázkov, riešia rébusy, dopĺňajú repliky dialógov a pod. Správnosť úloh si môžu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy (Učebnica)

Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy (Učebnica)

Učebnica môže byť používaná pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzoch. Sú v nej zohľadnené všetky aspekty vyučovania ruského jazyka, ktorý sa vyznačuje odlišným grafickým systémom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,90€

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je venované nácviku čítania a písania, žiaci sa tak pripravujú na sluchové vnímanie ruskej reči i na jej písomnú podobu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,65€

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je venované nácviku čítania a písania, žiaci sa tak pripravujú na sluchové vnímanie ruskej reči i na jej písomnú podobu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,65€

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 6. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Elena Kováčiková, Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2014)
Vedie žiakov k samostatnej práci, obsahuje množstvo úloh na nácvik prebraného učiva z učebnice. Zábavnou formou upevňuje...

Vedie žiakov k samostatnej práci, obsahuje množstvo úloh na nácvik prebraného učiva z učebnice. Zábavnou formou upevňuje rečové zručnosti žiakov, ktorí tvoria vety podľa obrázkov, riešia rébusy, dopĺňajú repliky dialógov a pod. Správnosť úloh si môžu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 7. ročník ZŠ - Pracovný zošit

Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2013)
Pracovný zošit je výbornou učebnou pomôckou a doplnkom k učebnici. Je rozdelený do 20 lekcií, podobne ako učebnica ruštiny...

Pracovný zošit je výbornou učebnou pomôckou a doplnkom k učebnici. Je rozdelený do 20 lekcií, podobne ako učebnica ruštiny pre 7.ročník ZŠ a nadväzuje na učivo preberané v učebnici. Vedie žiakov k samostatnej práci,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy (Učebnica)

Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy (Učebnica)

Učebnica môže byť používaná pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzoch. Sú v nej zohľadnené všetky aspekty vyučovania ruského jazyka, ktorý sa vyznačuje odlišným grafickým systémom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,90€

Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy - Učebnica

Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy - Učebnica

Elena Kováčiková, Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
Učebnica môže byť používaná pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzoch. Sú v nej zohľadnené...

Učebnica môže byť používaná pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzoch. Sú v nej zohľadnené všetky aspekty vyučovania ruského jazyka, ktorý sa vyznačuje odlišným grafickým systémom. Osvojenie tlačenej a písanej azbuky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,90€

Ruský jazyk pre 6. ročník základnej školy - Učebnica

Ruský jazyk pre 6. ročník základnej školy - Učebnica

Elena Kováčiková, Valentína Glendová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017)
Učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ možno používať pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzov...

Učebnicu Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ možno používať pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzov pre rôzne vekové kategórie. V učebnici pre 5. ročník ste si osvojili základné pravidlá čítania a písania azbukou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,50€

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl - Pracovný zošit

Pracovný zošit je neodmysliteľnou súčasťou učebnice ruského jazyka pre 5. ročník ZŠ. Plní totiž špecifickú úlohu v azbukovom období, keď si žiaci osvojujú písanie azbukou pozorovaním a nácvikom tvarov písmen... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,70€