📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy (Učebnica) - Elena Kováčiková, Valentína Glendová

Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy (Učebnica)


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
6,90€

Učebnica môže byť používaná pri vyučovaní začiatočníkov na všetkých typoch škôl a jazykových kurzoch. Sú v nej zohľadnené všetky aspekty vyučovania ruského jazyka, ktorý sa vyznačuje odlišným grafickým systémom. Osvojenie tlačenej a písanej azbuky technikou čítania a písania jednou z hlavných úloh vyučovania.
Obsah učiva je sprístupnený jednoduchými spôsobmi a postupmi po malých krokoch, aby sa rozvíjali rozumové schopnosti žiakov, ich prirodzený sklon ku hre a súťaživosti, podnecovali ich záujem o učenie a pomáhali zefektívňovať výsledky učebného procesu. Tematické zameranie textov je pestré, zodpovedá témam na rozvoj reči stanoveným učebnými osnovami a rešpektuje požiadavky komunikatívnosti.
Učebný komplex (učebnica, pracovný zošit a audionahrávka - CD) je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a s učebnými osnovami.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 168×233 mm ISBN: 9788010034963 Počet strán: 120 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách