Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Václav Bůžek

Našli sme 11 titulov

Habsburkové I. 1526–1740 (Václav Bůžek)

Václav Bůžek, Nakladatelství Lidové noviny (2017)
Země koruny české ve středoevropské monarchii

Mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
79,85€
74,26€

Rytíři renesančních Čech ve válkách (Václav Bůžek) [CZ]

Václav Bůžek, František Koreš, Nakladatelství Lidové noviny (2016)
Populárně pojatá kniha přináší na základě vlastních výzkumů autorů nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách....

Populárně pojatá kniha přináší na základě vlastních výzkumů autorů nový pohled do světa mužskosti v renesančních Čechách. Její těžiště představují životní příběhy dvaceti pěti nižších šlechticů, kteří spojili svůj život v 16. a počátkem 17. století... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,16€
18,75€

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem (Václav Bůžek) [CZ]

Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,31€
15,17€

Smrt Rudolfa II. (Václav Bůžek) [CZ]

Václav Bůžek, Pavel Marek, Nakladatelství Lidové noviny (2015)
Kniha se zabývá zvláště na základě badatelsky dosud nevyužitých relací zahraničních vyslanců na císařském dvoře, rodinné...

Kniha se zabývá průběhem nemocí Rudolfa II. (1552-1612), jeho smrtí a pohřby v Madridu, Bruselu, Antverpách, Florencii a Praze - a to zvláště na základě badatelsky dosud nevyužitých relací zahraničních vyslanců na císařském dvoře, rodinné korespondence... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,29€
9,57€

Paměť urozenosti (Václav Bůžek) [CZ]

Paměť urozenosti (Václav Bůžek) [CZ]

Václav Bůžek, Pavel Král, Nakladatelství Lidové noviny (2007)
Paměť je základním stavebním prvkem identity jednotlivce i sociální skupiny. Bez paměti a vzpomínek se člověk jako...

Paměť je základním stavebním prvkem identity jednotlivce i sociální skupiny. Bez paměti a vzpomínek se člověk jako... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,67€

Jan Zrinský ze Serinu (Václav Bůžek) [CZ]

Jan Zrinský ze Serinu (Václav Bůžek) [CZ]

Václav Bůžek, Ondřej Jakubec, Pavel Král, Nakladatelství Lidové noviny (2009)
Životní příběh synovce posledních Rožmberků historiků Václava Bůžka a Pavla Krále a historika umění Ondřeje Jakubce je...

Životní příběh synovce posledních Rožmberků historiků Václava Bůžka a Pavla Krále a historika umění Ondřeje Jakubce je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,78€

Věk urozených (Václav Bůžek) [CZ]

Věk urozených (Václav Bůžek) [CZ]

Václav Bůžek, , Paseka (2002)
Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých...

Poprvé se českému čtenáři dostává všestranný a moderně pojatý globální pohled na úlohu šlechty v raně novověkých českých... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,15€

Světy posledních Rožmberků (Václav Bůžek) [CZ]

Světy posledních Rožmberků (Václav Bůžek) [CZ]

Václav Bůžek, Nakladatelství Lidové noviny (2011)
Pestrá mozaika vztahů nejen v Království českém, ale i v celé Evropě. Kapitoly se zaměřují na intimní prostor Rožmberků za...

Pestrá mozaika vztahů nejen v Království českém, ale i v celé Evropě. Kapitoly se zaměřují na intimní prostor Rožmberků za dveřmi soukromých komnat, na svět veřejný, na každodennost jejich šlechtických přátel i na život poddaných na jejich panství... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
42,25€

Společnost českých zemí v raném novověku (Václav Bůžek) [CZ]

Společnost českých zemí v raném novověku (Václav Bůžek) [CZ]

Václav Bůžek, Nakladatelství Lidové noviny (2010)
Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v 16.-18. století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se...

Jedná se o syntézu dějin společnosti českých zemí v 16.-18. století. Předmětem zkoumání týmu předních českých historiků se... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
32,85€