💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Historický ústav AV ČR

Našli sme 87 titulov

Československá zahraniční politika v roce 1942

Jan Němeček, Historický ústav AV ČR (2015)
Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna...

Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1942 a přináší 154 dokumentů, které dokumentují zejména proces od uznání mnichovské dohody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
23,50€
21,86€

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem

Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,31€
15,17€

Geograf a cestovatel Jiří Daneš

Jiří Martínek, Historický ústav AV ČR (2017)
Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně...

Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,11€
15,91€

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V.

Jan Bílek, Historický ústav AV ČR (2017)
Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1945. Základem edice jsou zápisy ze...

Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1945. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení, v podobě dodatků pak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,39€
19,89€

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Pavel Cibulka, Milan Hlavačka, Historický ústav AV ČR (2015)
Ideje – legislativa – instituce

Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
25,66€
23,86€

České země a Bavorsko

, Historický ústav AV ČR (2017)
Konfrontace a paralely

Psát a vydávat paralelní dějiny je nevděčná práce. Psát a vydávat paralelní dějiny sousedů, jejichž silná a sebevědomá minorita se nacházela na území druhého, kde jsou dnes její dějiny a kultura téměř vymazány, je navíc... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,15€
19,67€

V zákopech mysli

Sixtus Bolom-Kotari, Historický ústav AV ČR (2014)
Život, víra a umění na prahu Velké války

Tématem publikace je netradiční uchopení určitých mentálních principů, které vyvolala první světová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
34,22€
31,82€

Karel IV. stále živý

Blanka Jedličková, Historický ústav AV ČR (2017)
Odkaz státníka v historiografii a historické paměti

Existuje jen málo osobností české minulosti, jež by byly v kolektivní paměti akceptovatelné napříč společenským a názorovým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
19,74€
18,36€

Akademická encyklopedie českých dějin II. Č-1

Historický ústav AV ČR (2012)
Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé...

Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
34,13€
31,74€

Akademická encyklopedie českých dějin V. H/1

Dosud nejrozsáhlejší svazek Akademické encyklopedie českých dějin zahrnuje sice jen podstatnou část hesel začínajících písmenem H, ale má zvláštní význam. Vedle mnoha hesel pojednávajících o událostech a reáliích dějinného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
39,95€
37,15€

Historický atlas měst České republiky: Nový Bydžov

Svazek 29 je věnován Novému Bydžovu, mezi českými městy známému unikátně dochovaným pravidelným půdorysem (tzv. malý a velký čtverec) z počátku 14. století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,94€
27,84€

Petr Chelčický

Jaroslav Boubín, Historický ústav AV ČR (2018)
Spisy z Kapitulního sborníku

Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
29,14€
27,10€

Tři lesní inženýři

Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,66€
23,86€

Dvůr jako téma

Dana Dvořáčková-Malá, Historický ústav AV ČR (2020)
Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy

Předkládaná publikace se věnuje přehledu bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku. Soustředí se na počáteční podchycení rozvoje dnes již etablovaného dvorského výzkumu, kdy si klade... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,80€
17,48€

Druhý exil Edvarda Beneše

Jan Bílek, Historický ústav AV ČR (2017)
Publikace Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945 obsahuje fotografie ilustrující druhý exil E. Beneše,...

Fotografie z let 1938-1945 obsahuje fotografie ilustrující druhý exil E. Beneše, druhého prezidenta Československé republiky a jeho aktivity před a v průběhu druhé světové války, v letech 1938-1945. Koncepčně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
24,91€
23,17€

Historikové versus minulost

Svatava Raková, Historický ústav AV ČR (2018)
Interpretace, inscenace, imaginace

Fiktivní Overtonovo okno s přesným návodem, jak manipulovat diskursem, Schrödingerova kočka, která zároveň je i není živá – tyto mezníky kognitivních teorií by mohly tvořit širší referenční rámec knihy. Jejích čtrnáct kapitol je věnováno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,74€
18,36€

Ringhofferové

Pavel Bek, Milan Hlavačka, Historický ústav AV ČR (2020)
Rodina a podnikání

Ringhofferové, jejichž předkové přišli v druhé polovině 18. století do Prahy přes Vídeň z Burgenlandu, byli mimořádně ekonomicky aktivní rodinou. Velmi rychle se etablovali ve zdejším společenském prostředí. V první a druhé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
34,22€
31,82€

České země v 19. století II.

České země v 19. století II.

Hlavačka Milan, Historický ústav AV ČR (2014)
Druhý díl monografie nabízí syntetický pohled na dějiny českého 19. století. Ale neočekávejte „velké vyprávění“, nýbrž...

Druhý díl monografie nabízí syntetický pohled na dějiny českého 19. století. Ale neočekávejte „velké vyprávění“, nýbrž kompozici mnoha pohledů, které se vzájemně prolínají a doplňují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,84€

Confession and Nation in the Era of Reformations

Eva Doležalová, Historický ústav AV ČR (2011)
Central Europe in Comparative Perspective

Publikace přináší široké spektrum pohledů na vývoj vztahů mezi úsilím o reformu západní křesťanské církve a emancipací nacionálního vědomí od vrcholného středověku až na práh nové doby, se zvláštním přihlédnutím ke střed Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,52€
13,50€

Moravský zemský sněm na prahu novověku

Dalibor Janiš, Historický ústav AV ČR (2010)
Edice Památek sněmovních z let 1518–1570.

Moravský zemský sněm představoval vedle zemského soudu klíčovou zemskou instituci, která byla zejména ve stavovském období výrazem politické a zákonodárné moci moravských stavů. Zemský sněm byl místem závažných politických jednán... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
30,55€
28,41€