🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Historický ústav AV ČR

Našli sme 119 titulov

Dvůr jako téma

Dana Dvořáčková-Malá, Historický ústav AV ČR (2020)
Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy

Předkládaná publikace se věnuje přehledu bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku. Soustředí se na počáteční podchycení rozvoje dnes již etablovaného dvorského výzkumu, kdy si klade... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
18,80€
16,92€

Akademická encyklopedie českých dějin V. H/1

Dosud nejrozsáhlejší svazek Akademické encyklopedie českých dějin zahrnuje sice jen podstatnou část hesel začínajících písmenem H, ale má zvláštní význam. Vedle mnoha hesel pojednávajících o událostech a reáliích dějinného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
⛄️ Do Vianoc: NIE
39,95€
35,96€

Tři lesní inženýři

Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
25,66€
23,09€

Historický atlas měst České republiky: Nový Bydžov

Svazek 29 je věnován Novému Bydžovu, mezi českými městy známému unikátně dochovaným pravidelným půdorysem (tzv. malý a velký čtverec) z počátku 14. století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
29,94€
26,95€

Geograf a cestovatel Jiří Daneš

Jiří Martínek, Historický ústav AV ČR (2017)
Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně...

Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
17,11€
15,40€

V zákopech mysli

Sixtus Bolom-Kotari, Historický ústav AV ČR (2014)
Život, víra a umění na prahu Velké války

Tématem publikace je netradiční uchopení určitých mentálních principů, které vyvolala první světová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
34,22€
30,80€

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem

Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
16,31€
14,68€

Historikové versus minulost

Svatava Raková, Historický ústav AV ČR (2018)
Interpretace, inscenace, imaginace

Fiktivní Overtonovo okno s přesným návodem, jak manipulovat diskursem, Schrödingerova kočka, která zároveň je i není živá – tyto mezníky kognitivních teorií by mohly tvořit širší referenční rámec knihy. Jejích čtrnáct kapitol je věnováno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
19,74€
17,77€

Akademická encyklopedie českých dějin II. Č-1

, Historický ústav AV ČR (2012)
Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé...

Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
34,13€
30,72€

Československá zahraniční politika v roce 1942

Jan Němeček, Historický ústav AV ČR (2015)
Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna...

Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1942 a přináší 154 dokumentů, které dokumentují zejména proces od uznání mnichovské dohody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
⛄️ Do Vianoc: NIE
23,50€
21,15€

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních dějinách

Radomír Vlček, Historický ústav AV ČR (2022)
Oppression, Despotism and Totalitarianism in Culture and Cultural History

Kniha obsahuje 24 studií českých i zahraničních autorů. Jednotlivé studie jsou motivovány aktuálními otázkami svobody a nesvobody v životě jedince i celých národů. Odráží se v nich období totalitních režimů nacismu a komunismu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
20,16€
18,14€

In monte Oliveti

Eliška Baťová, Jiří Just, Historický ústav AV ČR (2022)
Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století

Publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky tohoto výzkumu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
23,92€
21,53€

Karel IV. stále živý

Blanka Jedličková, Historický ústav AV ČR (2017)
Odkaz státníka v historiografii a historické paměti

Existuje jen málo osobností české minulosti, jež by byly v kolektivní paměti akceptovatelné napříč společenským a názorovým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
19,74€
17,77€

Telč a jezuité

Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
25,66€
23,09€

Historický atlas měst České republiky: Dvůr Králové nad Labem

34. svazek je věnován Dvoru Králové nad Labem, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický atlas měst zpracován... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
44,42€
39,98€

Děti křtěné Dunajem

Vojtěch Kessler, David Smrček, Historický ústav AV ČR (2022)
České vzpomínky na meziválečnou Vídeň

Kniha je symbolickým poděkováním autorům, kteří se v naději, že jejich záznamy mohou posloužit nejen rodinným příslušníkům, ale i dalším čtenářům, pustili v polovině 90. let do sepisování vzpomínek na své dětství ve Vídni... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
25,66€
23,09€

Postila I

Petr Chelčický, Jaroslav Boubín, Historický ústav AV ČR (2022)
Sbírka pramenů k náboženským dějinám, sv. 6

Daleko nejrozsáhlejším spisem Petra Chelčického je jeho Postila. Toto dílo obsahuje téměř 60 homilií, určených pro všechny neděle církevního roku a také pro několik dalších svátků. Bohužel se však nedochovalo v úplnosti a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
56,35€
50,72€

Druhý exil Edvarda Beneše

Jan Bílek, Historický ústav AV ČR (2017)
Publikace Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945 obsahuje fotografie ilustrující druhý exil E. Beneše,...

Fotografie z let 1938-1945 obsahuje fotografie ilustrující druhý exil E. Beneše, druhého prezidenta Československé republiky a jeho aktivity před a v průběhu druhé světové války, v letech 1938-1945. Koncepčně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
24,91€
22,42€

Impérium – stát – společnost

Radomír Vlček, Historický ústav AV ČR (2021)
Proměny Ruska v 18. století

Předmětem monografie je výklad o Rusku 18. století v politických a kulturně historických souvislostech. Důraz je položen na tradice, symboly a stereotypy. Rusko je popsáno jako geopolitický celek, navazující na moskevský caesaropapistický... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
38,49€
34,64€

Cirkulární telegramy MZV 1969-1980, svazek II/2 (1973-1977)

Druhá část projektu někdejších "tajných" cirkulárních instrukcí a informací ministerstva zahraničí z let komunistického období, z technických důvodů rozdělená do tří svazků, přináší kritické vydání příslušných dokumentů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
(garantujeme: Packeta a Kuriér)
66,69€
60,02€