Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Historický ústav AV ČR

Našli sme 62 titulov

Vítězství a osvobození 1945

Vítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související podstaty roku 1945. Na jedné straně vítězství spojeneckých mocností nad nacistickým Německem, jejichž nedílnou součástí bylo i Československo, a to nikoliv... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,80€
17,48€

Ve službách šlechty (Martin Holý) [CZ]

Martin Holý, Historický ústav AV ČR (2012)
Předkládaná kniha se zaměřuje na vychovatele šlechty z českých zemí v letech 1500-1620. Kromě úvodu a závěru je práce...

Předkládaná kniha se zaměřuje na vychovatele šlechty z českých zemí v letech 1500 - 1620. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena na osm kapitol. První se zabývá terminologií užívanou pro vychovatele v raném novověku stejně jako i v době moderní. Na způso Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,12€
22,43€

Parlamentní volby 1946 a Československo

Jiří Friedl, Historický ústav AV ČR (2018)
Souvislosti, prognózy, fakta, následky

Volby, ať už na jakékoli úrovni v rámci společnosti, jsou vnímány jako jeden ze zásadních znaků demokracie. Občané mají možnost vybrat si své zástupce podle jimi deklarovaných programů a podílet se tím na rozvoji a směřování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,80€
23,99€

Historikové versus minulost

Svatava Raková, Historický ústav AV ČR (2018)
Interpretace, inscenace, imaginace

Fiktivní Overtonovo okno s přesným návodem, jak manipulovat diskursem, Schrödingerova kočka, která zároveň je i není živá – tyto mezníky kognitivních teorií by mohly tvořit širší referenční rámec knihy. Jejích čtrnáct kapitol je věnováno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,74€
18,36€

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně. (Pavel Kraft) [CZ]

Pavel Krafl, , Historický ústav AV ČR (2010)
Kniha obsahuje monografické zpracování dějin kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně, poskytuje...

Kniha obsahuje monografické zpracování dějin kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně, poskytuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,57€
22,85€

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Pavel Cibulka, Milan Hlavačka, Historický ústav AV ČR (2015)
Ideje – legislativa – instituce

Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,66€
23,86€

Věrnost a zrada v ohroženém městě

Tomáš Sterneck, Historický ústav AV ČR (2019)
Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618)

Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,66€
23,86€

Historický atlas měst České republiky, sv. 29. Nový Bydžov

Svazek 29 je věnován Novému Bydžovu, mezi českými městy známému unikátně dochovaným pravidelným půdorysem (tzv. malý a velký čtverec) z počátku 14. století... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
29,94€
27,84€

Státní politka vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949 (Jiří Friedl)

Historický ústav AV ČR (2011)
Edice je výslednou publikacní projektu Grantové agentury ČR č. 409/09/0951 a představuje více jak 175 dokumentů z českých...

Edice je výslednou publikacní projektu Grantové agentury ČR č. 409/09/0951 a představuje více jak 175 dokumentů z českých archivů, které ilustrují vývoj státní politiky vůči polské menšině na Těšínsku během prvních poválečných let... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,94€
24,12€

Akademická encyklopedie českých dějin II. Č-1 [CZ]

Historický ústav AV ČR (2012)
Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé...

Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
34,13€
31,74€

Karel IV. stále živý (Blanka Jedličková)

Blanka Jedličková, Historický ústav AV ČR (2017)
Odkaz státníka v historiografii a historické paměti

Existuje jen málo osobností české minulosti, jež by byly v kolektivní paměti akceptovatelné napříč společenským a názorovým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,74€
18,36€

Akademická encyklopedie českých dějin IV. (Jaroslav Pánek) [CZ]

Jaroslav Pánek, Historický ústav AV ČR (2016)
Akademická encyklopedie českých dějin vzniká v době intenzivního tlaku na rychlou dostupnost nových vědeckých informací a...

Akademická encyklopedie českých dějin vzniká v době intenzivního tlaku na rychlou dostupnost nových vědeckých informací a zároveň v době volání po informacích spolehlivějších, než jaké může poskytnout záplava... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,25€
32,78€

Umění a tradice (Pavla Machalíková) [CZ]

Pavla Machalíková, , Historický ústav AV ČR (2017)
Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky...

Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky každý nastupující umělecký proud. Tradice v původním slova smyslu představuje to, co je předávané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,52€
6,99€

Česká polonistická studia: tradice a současnost

Roman Baron, Roman Madecki, Historický ústav AV ČR (2014)
(filologie - historie - politologie - právo)

Češi a Poláci jsou již více než tisíc let sousedy. Z hlediska historie obou národů se tedy jedná o velmi dlouhé období, v němž oba národní celky měly možnost shromáždit řadu zkušeností a poznatků, rovněž o sobě navzájem.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,15€
19,67€

Vyprávěné krajiny

Vyprávěné krajiny jsou pojmem, který autorka použila pro obraz historických krajin, zprostředkovaný vyprávěcími – narrativními prameny. Jako téma se vyprávěné krajiny úzce váží k problematice historickogeografických pramenů, jež... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
27,26€
25,35€

Město na hoře (Svatava Raková) [CZ]

Svatava Raková, Historický ústav AV ČR (2017)
Novoanglické puritánství tak, jak je běžně vnímáno v rámci našeho civilizačního okruhu, by bylo spíše temnou skvrnou na jeho...

Novoanglické puritánství tak, jak je běžně vnímáno v rámci našeho civilizačního okruhu, by bylo spíše temnou skvrnou na jeho tváři. Šarlatové písmeno, despocie fanatických sektářů a mravně přepjatých patriarchů je nicméně výplodem literárně-dějepisné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,15€
19,67€

Geograf a cestovatel Jiří Daneš (Jiří Martínek) [CZ]

Jiří Martínek, Historický ústav AV ČR (2017)
Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně...

Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,11€
15,91€

České země a Bavorsko

, Historický ústav AV ČR (2017)
Konfrontace a paralely

Psát a vydávat paralelní dějiny je nevděčná práce. Psát a vydávat paralelní dějiny sousedů, jejichž silná a sebevědomá minorita se nacházela na území druhého, kde jsou dnes její dějiny a kultura téměř vymazány, je navíc... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,15€
19,67€

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem (Václav Bůžek) [CZ]

Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,31€
15,17€

V zákopech mysli (Sixtus Bolom-Kotari) [CZ]

Sixtus Bolom-Kotari, Historický ústav AV ČR (2014)
Život, víra a umění na prahu Velké války

Tématem publikace je netradiční uchopení určitých mentálních principů, které vyvolala první světová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
34,22€
31,82€