🎂 Už len dnes je POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 15€ 🎉

Historický ústav AV ČR

Našli sme 101 titulov

Moderní dějiny 22/1 2014

První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2014 zahajuje esej Petra Prokše 100. výročí vypuknutí „První světové války“ se základní bibliografií k uvedenému tématu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,11€
15,91€

Historický atlas měst České republiky: Jaroměř

31. svazek je věnován Jaroměři, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický atlas měst zpracován. Jaroměř se nachází ve staré sídelní oblasti v dosahu Hradce Králové, spadající do sféry vlivu Přemyslovců... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,94€
27,84€

Historický atlas měst České republiky: Nový Bydžov

Svazek 29 je věnován Novému Bydžovu, mezi českými městy známému unikátně dochovaným pravidelným půdorysem (tzv. malý a velký čtverec) z počátku 14. století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
29,94€
27,84€

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939

Pavel Cibulka, Milan Hlavačka, Historický ústav AV ČR (2015)
Ideje – legislativa – instituce

Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,66€
23,86€

V zákopech mysli

Sixtus Bolom-Kotari, Historický ústav AV ČR (2014)
Život, víra a umění na prahu Velké války

Tématem publikace je netradiční uchopení určitých mentálních principů, které vyvolala první světová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
34,22€
31,82€

Telč a jezuité

Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,66€
23,86€

Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956–1989)

Jindřich Dejmek, Historický ústav AV ČR (2021)
Cirkulární telegramy MZV 1956–1967/68, svazek I/2 (1963–1968)

V prvních dvou svazcích rozpracovaného šestidílného projektu někdejších „tajných“ cirkulárních instrukcí a informací ministerstva zahraničních věcí ČSSR z let komunistického režimu (1956–1989) jsou – prakticky vesměs poprvé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,86€
16,61€

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně V.

Jan Bílek, Historický ústav AV ČR (2017)
Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1945. Základem edice jsou zápisy ze...

Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1945. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení, v podobě dodatků pak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,39€
19,89€

Československá zahraniční politika v roce 1942

Jan Němeček, Historický ústav AV ČR (2015)
Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna...

Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1942 a přináší 154 dokumentů, které dokumentují zejména proces od uznání mnichovské dohody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,50€
21,86€

Geograf a cestovatel Jiří Daneš

Jiří Martínek, Historický ústav AV ČR (2017)
Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně...

Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,11€
15,91€

Akademická encyklopedie českých dějin II. Č-1

, Historický ústav AV ČR (2012)
Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé...

Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
34,13€
31,74€

Karel IV. stále živý

Blanka Jedličková, Historický ústav AV ČR (2017)
Odkaz státníka v historiografii a historické paměti

Existuje jen málo osobností české minulosti, jež by byly v kolektivní paměti akceptovatelné napříč společenským a názorovým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,74€
18,36€

Československá zahraniční politika v roce 1943

Pokračování válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1943 a přináší 160 dokumentů, které dokumentují přelomovou fázi druhé světové války a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,62€
20,11€

Impérium – stát – společnost

Radomír Vlček, Historický ústav AV ČR (2021)
Proměny Ruska v 18. století

Předmětem monografie je výklad o Rusku 18. století v politických a kulturně historických souvislostech. Důraz je položen na tradice, symboly a stereotypy. Rusko je popsáno jako geopolitický celek, navazující na moskevský caesaropapistický... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,49€
35,80€

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem

Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,31€
15,17€

Tři lesní inženýři

Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,66€
23,86€

Historikové versus minulost

Svatava Raková, Historický ústav AV ČR (2018)
Interpretace, inscenace, imaginace

Fiktivní Overtonovo okno s přesným návodem, jak manipulovat diskursem, Schrödingerova kočka, která zároveň je i není živá – tyto mezníky kognitivních teorií by mohly tvořit širší referenční rámec knihy. Jejích čtrnáct kapitol je věnováno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,74€
18,36€

Akademická encyklopedie českých dějin V. H/1

Dosud nejrozsáhlejší svazek Akademické encyklopedie českých dějin zahrnuje sice jen podstatnou část hesel začínajících písmenem H, ale má zvláštní význam. Vedle mnoha hesel pojednávajících o událostech a reáliích dějinného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
39,95€
37,15€

Dvůr jako téma

Dana Dvořáčková-Malá, Historický ústav AV ČR (2020)
Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy

Předkládaná publikace se věnuje přehledu bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku. Soustředí se na počáteční podchycení rozvoje dnes již etablovaného dvorského výzkumu, kdy si klade... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,80€
9,40€

Druhý exil Edvarda Beneše

Jan Bílek, Historický ústav AV ČR (2017)
Publikace Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938-1945 obsahuje fotografie ilustrující druhý exil E. Beneše,...

Fotografie z let 1938-1945 obsahuje fotografie ilustrující druhý exil E. Beneše, druhého prezidenta Československé republiky a jeho aktivity před a v průběhu druhé světové války, v letech 1938-1945. Koncepčně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,91€
23,17€