👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Romana Hricová

Našli sme 6 titulov

Ekonomika pre manažérov

Predkladaná vedecká monografia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými poznatkami ekonómie a ekonomiky pre manažérov podnikov. Publikácia je venovaná všetkým, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti ekonómie a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,85€
11,02€

Manažérske metódy v rozhodovacích procesoch

Romana Hricová, Technická univerzita v Košiciach (2014)
Vplyvom rozvoja nových technológií, novej štruktúry trhu a trhovej ekonomiky a tiež intenzívne sa meniace stratégie...

Vplyvom rozvoja nových technológií, novej štruktúry trhu a trhovej ekonomiky a tiež intenzívne sa meniace stratégie konkurenčného boja sa celé trhové prostredie výrazne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,20€
7,63€

Nové metódy a nástroje v manažérskom rozhodovaní

Moderné manažérske metódy sú súčasťou moderného manažmentu a ich rozvoj je nevyhnutne spätý s novými poznatkami manažérskej teórie a praxe. .. rôznych oblastiach spoločenského... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,95€
6,46€

Všeobecné ekonomické teórie

Všeobecné ekonomické teórie

Vysokoškolská učebnica je určená študentom všetkým fakúlt bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, kde sa vyučujú všeobecné ekonomické teórie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,15€

Základy ekonomickej teórie

Základy ekonomickej teórie

Predložená monografia si dáva za cieľ jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou podať čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky z oblasti makroekonómie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,60€

Základy ekonomickej teórie

Základy ekonomickej teórie

Predložená monografia si dáva za cieľ jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou podať čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky z oblasti mikroekonómie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,60€