Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Róbert Jakubáč

Našli sme 9 titulov

Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov (Róbert Jakubáč, Zdenko Jaku

Všeobecná právna úprava (ne)platnosti právnych úkonov v oblasti občianskeho práva hmotného, resp. súkromného práva,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,50€
19,48€

Zákon o pozemkových spoločenstvách

Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre prežitie spoločnosti ako-takej. Práve pôda je centrálnym pojmom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
38,50€
36,58€

Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Pavol Valuška; Róbert Jakubáč) [SK]

Pavol Valuška, Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (2017)
Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii...

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,25€
18,29€

Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností (Róbert Jakubáč) [SK]

Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (2016)
Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden...

Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,50€
18,53€

Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov (Róbert Jakubáč, Zdenko Jaku

Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov (Róbert Jakubáč, Zdenko Jaku

Relatívna neplatnosť právnych úkonov, (ne)platnosť právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch, dôsledky neplatnosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,90€

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam [SK]

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam [SK]

Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (2014)
Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a...

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,80€

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Róbert Jakubáč) [SK]

Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Róbert Jakubáč) [SK]

Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti...

Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,80€

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Róbert Jakubáč) [SK]

Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva (Róbert Jakubáč) [SK]

Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (2014)
Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo...

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,50€

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár

Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (2016)
V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v...

V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€