Richard Farkaš

Našli sme 6 titulov

Nová účtovná smernica Európskej únie (Richard Farkaš) [SK]

Richard Farkaš, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach,...

Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,96€
3,76€

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike (Richard Farkaš)

Richard Farkaš, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť...

Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a jej zásadami zostavenia, vymedzením konsolidačného poľa a metódami konsolidácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,49€
5,84€

Poznámky účtovnej závierky

Richard Farkaš, Wolters Kluwer (2019)
pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť, že v praxi sa ich zostavovaniu nevenuje vždy patričná pozornosť, sa stala... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,40€
11,78€

Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty (Richard Farkaš)

Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty (Richard Farkaš)

Richard Farkaš, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Publikácia, ktorú iste privítajú nielen komerční právnici, sa venuje vlastnému imaniu obchodných spoločností z pohľadu...

Publikácia, ktorú iste privítajú nielen komerční právnici, sa venuje vlastnému imaniu obchodných spoločností z pohľadu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,52€

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike (Richard Farkaš)

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike (Richard Farkaš)

Richard Farkaš, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
K zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané účtovné...

K zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a zaviedol povinnosť pre vybrané účtovné jednotky zostavovať účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, vydalo MF SR nižšie právne normy – opatrenia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,50€

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike

Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike

K zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vydalo MF SR nižšie právne normy – opatrenia. Jedným z nich je aj opatrenie č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,96€