📚 Horúce knižné zľavy

Petronela Muchová

Našli sme 13 titulov

Vlastiveda pre štvrtákov 2. časť (pracovná učebnica)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
7,16€

Vlastiveda pre tretiakov

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
Pracovná učebnica

Vlastiveda pre tretiakov je súčasťou série vlastivedy pre 3. a 4. ročník ZŠ, ktorá koncepčne vychádza z osvedčených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,60€
6,14€

Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
7,16€

Vlastiveda pre štvrtákov (metodické komentáre, 1. časť)

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov vysvetľujú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,10€
13,11€

Vlastiveda pre štvrtákov (multimediálny disk, 2. časť)

Vlastiveda pre štvrtákov (multimediálny disk, 2. časť)

Multimediálny disk Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť - Prezentácie a interaktívne cvičenia sú vhodné na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora a plne korešpondujú s preberaným učivom... Zobraziť viac


Vlastiveda pre tretiakov (metodické komentáre)

Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s danými úlohami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,20€
10,42€

Vlastiveda pre štvrtákov 2. časť (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov vysvetľujú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe odporúčaní autorov. Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,10€
13,11€

Vlastiveda pre tretiakov

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
Multimediálny disk

Podporný multimediálny disk (MMD) k pracovnej učebnici Vlastiveda pre tretiakov obsahuje učivo, ktoré je spracované vo forme multimediálnych prezentácií a zábavných interaktívnych cvičení Alf... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,00€
24,18€

Honismeret negyedikeseknek 4 (2. rész)

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2019)
munkáltató tankönyv

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov s vyučovacím jazykom maďarským je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,95€
11,11€

Vlastiveda pre štvrtákov (multimediálny disk, 1. časť)

Tento podporný multimediálny disk (MMD) k pracovnej učebnici Vlastiveda pre štvrtákov obsahuje učivo, ktoré je spracované vo forme multimediálnych prezentácií a zábavných interaktívnych... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€
12,09€

Honismeret 3 harmadikosoknak

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
munkáltató takonönyv (Vlastiveda pre tretiakov s VJM)

munkáltató takonönyv (Vlastiveda pre tretiakov s VJM) Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,00€
10,23€

Vlastiveda pre štvrtákov (metodické komentáre CD, 1. časť)

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov, 1. časť vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe odporúčaní autorov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€
4,65€

Honismeret 4 (1. rész munkáltató tankönyv)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov s vyučovacím jazykom maďarským je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,95€
11,11€