📚 Aktuálne knižné zľavy

Jana Dudášová

Našli sme 13 titulov

Vlastiveda pre tretiakov

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
Pracovná učebnica

Vlastiveda pre tretiakov je súčasťou série vlastivedy pre 3. a 4. ročník ZŠ, ktorá koncepčne vychádza z osvedčených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Vlastiveda pre štvrtákov 2. časť (pracovná učebnica)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,70€
7,16€

Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,70€
7,16€

Vlastiveda pre štvrtákov (metodické komentáre, 1. časť)

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov vysvetľujú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
13,11€

Vlastiveda pre štvrtákov (multimediálny disk, 2. časť)

Vlastiveda pre štvrtákov (multimediálny disk, 2. časť)

Multimediálny disk Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť - Prezentácie a interaktívne cvičenia sú vhodné na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora a plne korešpondujú s preberaným učivom... Zobraziť viac


Vlastiveda pre tretiakov (metodické komentáre)

Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s danými úlohami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,20€
10,42€

Vlastiveda pre štvrtákov 2. časť (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov vysvetľujú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe odporúčaní autorov. Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
13,11€

Vlastiveda pre tretiakov

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
Multimediálny disk

Podporný multimediálny disk (MMD) k pracovnej učebnici Vlastiveda pre tretiakov obsahuje učivo, ktoré je spracované vo forme multimediálnych prezentácií a zábavných interaktívnych cvičení Alf... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,00€
24,18€

Honismeret negyedikeseknek 4 (2. rész)

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2019)
munkáltató tankönyv

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov s vyučovacím jazykom maďarským je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,95€
11,11€

Vlastiveda pre štvrtákov (multimediálny disk, 1. časť)

Tento podporný multimediálny disk (MMD) k pracovnej učebnici Vlastiveda pre štvrtákov obsahuje učivo, ktoré je spracované vo forme multimediálnych prezentácií a zábavných interaktívnych... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€
12,09€

Honismeret 3 harmadikosoknak

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
munkáltató takonönyv (Vlastiveda pre tretiakov s VJM)

munkáltató takonönyv (Vlastiveda pre tretiakov s VJM) Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,00€
10,23€

Vlastiveda pre štvrtákov (metodické komentáre CD, 1. časť)

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov, 1. časť vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe odporúčaní autorov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€
4,65€

Honismeret 4 (1. rész munkáltató tankönyv)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov s vyučovacím jazykom maďarským je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,95€
11,11€