🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

Peter Slavkovský

Našli sme 8 titulov

Slovenský roľník

Peter Slavkovský, VEDA (2013)
Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá...

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,90€
6,42€

Svet na odchode

Peter Slavkovský, VEDA (2009)
Aj keď si autor - etnológ PhDr. Peter Slavskovký, DrSc. vybral ako titul svojej publikácie Rúfusovo poetické pomenovanie...

Aj keď si autor - etnológ PhDr. Peter Slavskovký, DrSc. vybral ako titul svojej publikácie Rúfusovo poetické pomenovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,00€
12,09€

S nošou za industrializáciou krajiny

Peter Slavkovský, VEDA (2015)
Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku Obsah: Doprava ľudskou silou Vlečené (kĺzavé) dopravné...

Ambíciou publikácie je priblížiť funkciu, tvar i hospodársky význam dopravných prostriedkov v materiálnej kultúre predchádzajúcich generácií obyvateľov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,00€
10,23€

Agrárna kultúra Slovenska

Agrárna kultúra Slovenska

Peter Slavkovský, VEDA (2002)
Premeny v čase

Materiálne i duchovné prejavy tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, usporiadanie rodiny, lokálneho spoločenstva i hodnotové orientácie boli v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym základom spôsobu života... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,76€

Slovník medicínskych termínov

Slovník medicínskych termínov

Ivan Hulín, Dagmar Maasová, Peter Slavkovský, FABER (2006)
Patofyziologické addendum pre magisterské a bakalárske štúdium

Slovník obsahuje najfrekventovanejšie slová, s ktorými sa stretávajú študenti bakalárskych a magisterských smerov štúdia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,96€

Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu

Korene slovenskej vedy a Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu

Kniha predstavuje významných slovenských vynálezcov a vedcov a predstavuje tých, ktorí získali Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,71€

Slovenská etnografia

Peter Slavkovský, VEDA (2013)
Publikácia je prehľadom vývinu vedeckého záujmu o problematiku spôsobu života a kultúry obyvateľov Slovenska - jej...

Publikácia je prehľadom vývinu vedeckého záujmu o problematiku spôsobu života a kultúry obyvateľov Slovenska - jej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€
8,37€

Svet roľníka

Peter Slavkovský, VEDA (2012)
Stručné kompendium o historickom vývine etnografického záujmu o prácu roľníka a jeho agrárnu kultúru. Kniha oboznamuje...

Stručné kompendium o historickom vývine etnografického záujmu o prácu roľníka a jeho agrárnu kultúru. Kniha oboznamuje čitateľa nielen so samotným predmetom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,51€