Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Slovak Academic Press

Našli sme 152 titulov

Princípy chirurgie

1 - História chirurgie a jej východiská; 2 - Chirurgický pacient; 3 - Asistované vyšetrenie chirurgického pacienta; 4 - Anestézia, reanimácia a výživa; 5 - Základné a špecifické chirurgické výkony Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
49,00€
35,90€

Slovensko-anglický slovník

Ľudovít Barac, , Slovak Academic Press (2002)
Druhé rozšírené vydanie.

Druhé rozšírené vydanie. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,75€
11,60€

Anatómia ľudského tela 2

Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
61,60€

Anatómia ľudského tela 1

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
80,00€
60,10€

Anatómia ľudského tela 2

Kamil Belej, Peter Mráz, Slovak Academic Press (2016)
Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov. Stručná a prehľadná učebnica systémovej anatómie s...

Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov. Stručná a prehľadná učebnica systémovej anatómie s obrázkami. Umožňuje ľahšie pochopiť aj funkciu príslušného orgánu, orgánovej sústavy ako celku, a to považujeme za veľmi dôležité. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
81,50€
61,20€

Arabský východ 1959-1970

Táto vedecká monografia je súčasťou pôvodného projektu, ktorého zámerom bolo vypracovať prácu podávajúcu ucelený obraz povojnových politických dejín časti arabského sveta... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
50,91€
35,50€

Vyšetrovacie metódy vo vaskulárnej medicíne

Angiológia - vaskulárna medicína - je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, posudzovaním, výskumom, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s ochoreniami artériového, venózneho a lymfatického systému a je zameraný Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,00€
14,80€

Vybrané kazuistiky v reumatológii (1+2 diel)

Ivica Lazúrová, Jozef Rovenský, Karel Pavelka, Lukáš Plank, Slovak Academic Press (2009)
Liečebné postupy, informácie o liekoch a ich aplikácií.

Liečebné postupy, informácie o liekoch a ich aplikácií. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,49€
14,90€

Moderné lieky vo farmaceutickej technológii

"Na Slovensku neexistuje v súčasnosti žiadna komplexná publikácia o moderných liekových formách. Z tohto pohľadu možno považovať túto knihu za prvé ucelené dielo takého druhu u nás"... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,60€
10,00€

Arabský svet v premenách času

Zborník prináša vedecké štúdie popredných slovenských a českých arabistov, ktoré sú tematicky rozdelené do dvoch oblastí. Týkajú sa jednak vybraných problémov arabského jazyka a literatúry a tiež arabských dejín a kultúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
5,09€

Infekčná endokarditída

Infekčná endokarditída už nie je takým ochorením, akým bývala. Nadšenie a predstavy zo začiatku antibiotickej éry sa nenaplnili. Endokarditída ostáva život ohrozujúcim ochorením s neuspokojivým znížením chorobnosti a úmrtnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,20€
7,40€

Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy

Predložená práca je historickým prehľadom, či skôr mozaikou turbulentných čias od začiatku tzv. "priemyselnej revolúcie" v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,00€
9,90€

Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike

Na prvý pohľad sa môže zdať, že štát a náboženstvo sú nekompatibilné inštitúcie. Avšak história ľudstva svedčí o tom, že medzi štátom a náboženstvom oddávna panoval komplexný vzťah. Náboženstvá prispeli k formovaniu.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,96€
6,70€

Moderná spisovná arabčina II.diel

Predkladaný druhý diel učebnice "Moderná spisovná arabčina 2" je druhým, doplneným a prepracovaným vydaním. Organicky nadväzuje na prvý diel a uzatvára sa tým dvojdielna práca, ktorá môže byť použitá tak pri intenzívnom ako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
50,90€
38,79€

Dejiny Irackej monarchie 1918-1941

Pôvodná práca slovenského arabistu-historika prináša syntetické spracovanie medzivojnových vnútropolitických dejín Iraku v medzinárodných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
16,30€

Moderná spisovná arabčina

Predkladaná učebnica modernej spisovnej arabčiny je druhým, doplneným a prepracovaným vydaním. Je určená všetkým tým, ktorí z vedeckých alebo profesionálnych dôvodov chcú získať potrebné jazykové znalosti a zručnosti a to tak za účelom bezprostrednej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
50,91€
40,70€

Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 - 1940/1944

Maďarské dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,88€
10,60€

Ruskí a Ukrajinskí lekári v Čechách a na Slovensku

Z histórie pôsobenia Ruských a Ukrajinských lekárov v Čechách a na Slovensku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
7,50€

Systémový lupus erythematosus

Systémový lupus erythematosus je chronické autoimunitné ochorenie s rozmanitým klinickým obrazom a premenlivým priebehom. Epidemiologické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,34€
13,50€

Panoptikum (1)

Súčasnosť sa mení na náhlivosť, pri ktorej sa stávame recipientmi správ. Súčasne sa stávame multiplikátormi týchto správ a producentmi ďalších správ a informácií. Do tohto sveta prinášame fragmenty z našich názorov, uvažovaní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,63€
6,40€