💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Slovak Academic Press

Našli sme 138 titulov

Anatómia ľudského tela 1

Peter Mráz, Slovak Academic Press (2015)
Nové vydanie knihy z nakladateľstva SAP Press je jednou z najobľúbenejších učebníc anatómie na Slovensku a prakticky jediným...

Nové, tretie vydanie knihy z nakladateľstva SAP Press je jednou z najobľúbenejších učebníc anatómie na Slovensku a prakticky jediným kompexným zdrojom v slovenčine. Kniha je používaná predovšetkým na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
81,50€
75,80€

Lektúry

Súbor textov, v ktorých sa autor venuje, okrem iného, lyrickej tvorbe J. Ondruša, J. Mihalkoviča, M. Rúfusa, I. Laučíka,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,30€
6,79€

Dialóg o šoku

Ivan Hulín, Ivan Ďuriš, Slovak Academic Press (2007)
Dialóg dvoch špecialistov v medicíne o šoku, dialóg, ktorý je experimentom, pokusom povedať známe menej obvyklou formou.

Dialóg dvoch špecialistov v medicíne o šoku, dialóg, ktorý je experimentom, pokusom povedať známe menej obvyklou formou. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,29€
9,57€

Anatómia ľudského tela 2

Peter Mráz, Kamil Belej, Slovak Academic Press (2016)
Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov. Stručná a prehľadná učebnica systémovej anatómie s...

Učebnica anatómie vychádza z profesionálnych skúseností autorov. Stručná a prehľadná učebnica systémovej anatómie s obrázkami. Umožňuje ľahšie pochopiť aj funkciu príslušného orgánu, orgánovej sústavy ako celku, a to považujeme za veľmi dôležité. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
81,50€
75,80€

Štát a náboženstvo v Ázii a Afrike

Na prvý pohľad sa môže zdať, že štát a náboženstvo sú nekompatibilné inštitúcie. Avšak história ľudstva svedčí o tom, že medzi štátom a náboženstvom oddávna panoval komplexný vzťah. Náboženstvá prispeli k formovaniu.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,96€
8,33€

Infekčná endokarditída

Infekčná endokarditída už nie je takým ochorením, akým bývala. Nadšenie a predstavy zo začiatku antibiotickej éry sa nenaplnili. Endokarditída ostáva život ohrozujúcim ochorením s neuspokojivým znížením chorobnosti a úmrtnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,20€
9,49€

Dejiny Irackej monarchie 1918-1941

Pôvodná práca slovenského arabistu-historika prináša syntetické spracovanie medzivojnových vnútropolitických dejín Iraku v medzinárodných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
22,00€
20,46€

Ruskí a Ukrajinskí lekári v Čechách a na Slovensku

Z histórie pôsobenia Ruských a Ukrajinských lekárov v Čechách a na Slovensku... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Systémový lupus erythematosus

Systémový lupus erythematosus je chronické autoimunitné ochorenie s rozmanitým klinickým obrazom a premenlivým priebehom. Epidemiologické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,34€
17,06€

Infekčná endokarditída

Infekčná endokarditída už nie je takým ochorením, akým bývala. Nadšenie a predstavy zo začiatku antibiotickej éry sa... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (I)

Zdena Ďuračková, Slovak Academic Press (1998)
(Definícia, rozdelenie a biologický význam voľných radikálov a antioxidantov)

V súčasnosti už nie je pochýb o tom, že voľné radikály majú svoj význam v chemicky a biologicky orientovaných prírodovedných disciplínach. V minulosti sa voľné radikály nebrali v úvahu buď preto, že sa pochybovalo o ich existencii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,25€
3,95€

Arabský východ 1959-1970

Táto vedecká monografia je súčasťou pôvodného projektu, ktorého zámerom bolo vypracovať prácu podávajúcu ucelený obraz povojnových politických dejín časti arabského sveta... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
28,00€
26,04€

Národy a kultúry ostrovnej Juhovýchodnej Ázie a Oceánie

Viktor Krupa, Slovak Academic Press (2006)
Národy a kultúry Ázie, Oceánie a Afriky

Širokospektrálna, výstižná a aktuálna charakteristika jednotlivých kultúrno-civilizačných regiónov Ázie, Oceánie a Afriky. Ich historický vývin, folklór, umenie, architektúra, rodina, vplyvy iných kultúr, atď... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,29€
10,50€

Medzinárodné súvislosti slovenskej otázky 1927/1936 - 1940/1944

Maďarské dokumenty v porovnaní s dokumentmi v Bonne, Bukurešti, Viedni a Prahe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,88€
12,91€

Vybrané kazuistiky v reumatológii (1+2 diel)

Jozef Rovenský, Karel Pavelka, Lukáš Plank, Ivica Lazúrová, Slovak Academic Press (2009)
Liečebné postupy, informácie o liekoch a ich aplikácií.

Liečebné postupy, informácie o liekoch a ich aplikácií. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
17,49€
16,27€

Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy

Predložená práca je historickým prehľadom, či skôr mozaikou turbulentných čias od začiatku tzv. "priemyselnej revolúcie" v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,02€

Arabský svet v premenách času

Zborník prináša vedecké štúdie popredných slovenských a českých arabistov, ktoré sú tematicky rozdelené do dvoch oblastí. Týkajú sa jednak vybraných problémov arabského jazyka a literatúry a tiež arabských dejín a kultúry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
7,00€
6,51€

Moderné lieky vo farmaceutickej technológii

"Na Slovensku neexistuje v súčasnosti žiadna komplexná publikácia o moderných liekových formách. Z tohto pohľadu možno považovať túto knihu za prvé ucelené dielo takého druhu u nás"... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
13,60€
12,65€

Slovensko-anglický slovník

Ľudovít Barac, , Slovak Academic Press (2002)
Druhé rozšírené vydanie.

Druhé rozšírené vydanie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,75€
14,65€

Moderná spisovná arabčina

Predkladaná učebnica modernej spisovnej arabčiny je druhým, doplneným a prepracovaným vydaním. Je určená všetkým tým, ktorí z vedeckých alebo profesionálnych dôvodov chcú získať potrebné jazykové znalosti a zručnosti a to tak za účelom bezprostrednej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
31,62€