🌸 Majáles knižných zliav 📚

Peter Likavský

Našli sme 4 titulov

Geografia 1

Peter Likavský, , Expol Pedagogika (2018)
pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Učebnica Geografia 1 je spracovaná podľa iŠVP pre gymnáziá so štvorročným a osemročným vzdelávacím programom na predmet geografia. Obsahuje tematické celky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,00€
11,05€

Geografia pre 6. ročník základných škôl

Geografia pre 6. ročník základných škôl

Peter Likavský, VKÚ Harmanec (2012)
a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Učebnica geografie pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník osemročných gymnázií. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Geografia pre 6. ročník základných škôl

Geografia pre 6. ročník základných škôl

Peter Likavský, VKÚ Harmanec (2012)
Pracovný zošit k učebnici Geografie pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným stúdiom. Pracovný...

Pracovný zošit k učebnici Geografie pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným stúdiom. Pracovný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,90€

Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách

Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách

Peter Likavský, Magdaléna Zaťková, , Enigma (2001)
cvičebnica pre SŠ, VŠ, GO

Zbierka vybraných otázok a úloh geografickej olympiády pre stredné školy, (roč. XIX. – XXVI., 1991 – 1998), Metodické pokyny na vypracovanie písomných súťažných prác. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€