🌸 Majáles knižných zliav 📚

Magdaléna Zaťková

Našli sme 1 titulov

Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách

Geografia (SŠ) v otázkach a úlohách

Peter Likavský, Magdaléna Zaťková, , Enigma (2001)
cvičebnica pre SŠ, VŠ, GO

Zbierka vybraných otázok a úloh geografickej olympiády pre stredné školy, (roč. XIX. – XXVI., 1991 – 1998), Metodické pokyny na vypracovanie písomných súťažných prác. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€