🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Pavol Černek

Našli sme 54 titulov

Matematika pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit - 1. časť)

Matematika pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit - 1. časť)

Inovovaný pracovný zošit prešiel najmä grafickou úpravou. Cvičenia sú podávané jednoduchšie a jasnejšie, pracovný zošit získal na prehľadnosti a jednoduchosti. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,95€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Upravené vydanie titulu Čísla a hry je súbor vystrihovacích kartónov, ktorý učitelia môžu využívať ako pomôcku na hodinách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,50€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Každý list je tematicky zameraný na konkrétne činnosti v rámci numerácie alebo operácií v obore do 20, resp. v rámci propedeutiky geometrie. Listy je potrebné rozdeliť (strihaním po naznačených čiarach) na kartičky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,60€

Matematika pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť)

Matematika pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit - 2. časť)

Inovovaný pracovný zošit prešiel najmä grafickou úpravou. Cvičenia sú podávané jednoduchšie a jasnejšie, pracovný zošit získal na prehľadnosti a jednoduchosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,95€

Matematika pre každého druháka (pracovný zošit)

Matematika pre každého druháka (pracovný zošit)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Obľúbená zbierka úloh z matematiky bola inovovaná v dôsledku zmien v cieľoch a obsahu výchovy a vzdelávania v učebnom...

Obľúbená zbierka úloh z matematiky bola inovovaná v dôsledku zmien v cieľoch a obsahu výchovy a vzdelávania v učebnom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,60€

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2018)
učebnica, 1. časť

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,46€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Farebné kartičky na vystrihovanie

Upravené vydanie titulu Čísla a hry je súbor vystrihovacích kartónov, ktorý učitelia môžu využívať ako pomôcku na hodinách matematiky. Vystrihnuté... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,65€

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Farebné kartičky na vystrihovanie

Aktualizované vydanie titulu Čísla a hry - súboru vystrihovacích kartónov, ktorý môžu učitelia využívať ako pomôcku na hodinách matematiky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,20€

🍎 Vypredané
3,10€

Matematika pre 3. ročník ZŠ s VJM, pracovný zošit – 2. časť

Matematika pre 3. ročník ZŠ s VJM, pracovný zošit – 2. časť

Koncepcia pracovného zošita nadväzuje na učebnicu a 1. časť pracovného zošita. Úlohy a zadania sú primerané veku 10-ročných detí a rozvíjajú základné matematické zručnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,90€

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
učebnica, 2. časť

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Matematika 5 pre 5. ročník základných škôl - 2. časť (učebnica)

Matematika 5 pre 5. ročník základných škôl - 2. časť (učebnica)

Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Matematika pre 4. ročník ZŠ s VJM, pracovný zošit – 2. časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ s VJM, pracovný zošit – 2. časť

Pomocou pracovného zošita sa žiaci naučia objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich, orientovať sa v tabuľkách, grafoch, pomenovať, narysovať a správne označiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€

Matematika 2 - pre druhý ročník základných škôl - Čísla a hry

Matematika 2 - pre druhý ročník základných škôl - Čísla a hry

Vystrihnuté kartičky, geometrické útvary a hry slúžia na znázornenie a precvičenie aritmetických i geometrických úloh z 2. ročníka ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,60€

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Matematika pre každého prváka (Pracovný zošit)

Matematika pre každého prváka (Pracovný zošit)

Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie. Sú to jednoduché numerické a neskôr aj obrázkové alebo krátke textové úlohy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,10€

Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Matematika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2010)
Učebnica, 1. časť

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. a 6. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Matematika 6 pre 6. ročník základných škôl a pre 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Matematika 6 pre 6. ročník základných škôl a pre 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek, Orbis Pictus Istropolitana (2016)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdium Inovovaná učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho...

Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Matematika pre každého prváka (pracovný zošit)

Pavol Černek, Vladimír Repáš, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Zbierka úloh pre prvý ročník základných škôl

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit Matematika pre každého prváka je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€