Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Miroslav Londák

Našli sme 15 titulov

Dubček

Alexander Dubček patril v roku 1968 k najznámejším a najpopulárnejším politikom v Európe. Bol ikonou československej jari a pre obyvateľov socialistického Východu aj kapitalistického Západu stelesňoval... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,90€

Gustáv Husák - Moc politiky - Politik moci

Slavomír Michálek, Miroslav Londák, VEDA (2013)
Sto rokov od narodenia osobnosti býva dobrým dôvodom na zamyslenie sa nad jej životom, osudom či výsledkami. Gustáv Husák...

Sto rokov od narodenia osobnosti býva dobrým dôvodom na zamyslenie sa nad jej životom, osudom či výsledkami. Gustáv Husák osobnosťou nesporne bol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,00€
18,90€

Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách

Miroslav Londák, Stanislav Sikora, , VEDA (2009)
Rok 1968 je významným medzníkom nielen slovenských či československých povojnových dejín, no je medzníkom i vo vývoji...

Rok 1968 je významným medzníkom nielen slovenských či československých povojnových dejín, no je medzníkom i vo vývoji totalitného komunistického systému ako celku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,40€

Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva

Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva

Publikácia, ktorá sa dostáva k čitateľovi, je výsledkom dlhoročnej práce PhDr. Miroslava Londáka, DrSc. Autor sa v nej zaoberá hospodárskym vývojom v období, ktoré nasledovalo po skončení druhej svetovej vojny, pričom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,89€

Slovakia a European Story

Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss, , VEDA, Historický ústav SAV (2016)
This book, unique of its kind, informs the reader about the history and development of Slovakia and the Slovaks. The...

This book, unique of its kind, informs the reader about the history and development of Slovakia and the Slovaks. The chapters focus on Slovakia’s political history as a nation... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
20,00€
18,00€

Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Príbeh šikovej ekonomickej reformy sa stal procesom, ktorý zasiahol hádam všetky súčasti spoločenského vývoja v Československu 60. rokov 20. storočia - mal dosahy nielen na vývoj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€
12,15€

Slovensko Evropský příběh

Kniha má parametry jakési zprávy o slovenské společnosti v kontextu jejího evropského historického vývoje a vlivů. Dává čtenáři, který měl často o Slovenské republice informace a představy jen z občasných článků, reportáží a komentářů v médiích... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
30,25€
21,18€

Rok 1968 - 50 rokov po...

Publikácia vznikla pri príležitosti 50. výročia česko-slovenskej jari roka 1968. Slovenskí a českí autori, tiež odborníci z viacerých významných zahraničných vedeckých a univerzitných pracovísk od Paríža až po Moskvu, sa v nej zamýšľajú nad týmto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,00€
14,25€

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

V najnovšej publikácii, na pozadí snáh o ekonomické reformy, s ktorými sa komunistický režim v Československu prichádzal v 50. a 60. rokoch 20. storočia, autor prináša príbeh slovenskej ekonomiky, ktorý nebol ani zďaleka taký optimálny, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Slovakia a European Story

This book, unique of its kind, informs the reader about the history and development of Slovakia and the Slovaks. The chapters focus on Slovakia’s political history as a nation living under Hungarian rule; the formation of a common democratic state... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,00€

Od predjaria k normalizácií

Od predjaria k normalizácií

Miroslav Londák, Stanislav Sikora, Elena Londáková, VEDA (2017)
Kniha je voľným pokračovaním publikácie Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 - 1967...

Kniha je voľným pokračovaním publikácie Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 - 1967 (Bratislava, 2002) toho istého autorského... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,00€

20 rokov samostatnej Slovenskej republiky

20 rokov samostatnej Slovenskej republiky

Miroslav Londák, Slavomír Michálek, VEDA (2014)
Publikácia je výpoveďou širšieho kolektívu slovenských i zahraničných vedeckých...

Publikácia je výpoveďou širšieho kolektívu slovenských i zahraničných vedeckých pracovníkov-historikov,sociológov,politológov,ale aj priamych účastníkov dnes... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,90€

Predjarie

Predjarie

Miroslav Londák, , VEDA (2002)
Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokov 1960-1967

Práca je výsledkom viacročného výskumu autorov. Je založená na štúdiu archívnych prameňov v Slovenskom národnom archíve v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,70€

Alexander Dubček - The symbol of spring

Alexander Dubček - The symbol of spring

The book presents a detailed biography of Alexander Dubček, the icon of the “Czechoslovak Spring” in 1968. It aims to explain his decisions and intellectual development in the context of the turbulent development of... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,00€