📚 Horúce knižné zľavy

Historický ústav SAV

Našli sme 21 titulov

Tradícia a dejiny

Dagmar Čierna-Lantayová, Historický ústav SAV (2009)
Vybrané otázky zo slovensko-maďarských a slovensko-ruských vzťahov (1934-1949)

Z autorovho úvodu: "Témy, na ktoré sa v tomto výbere sústreďujem, prinášajú veľké množstvo najrozličnnejších rozporných otázok, načrtávajú prístup vedúcich politikov ČSR, Slovenska, Maďarska a Ruska k formovaniu zahraničnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,00€
8,37€

Za roľníka, pôdu a republiku

Matej Hanula, Historický ústav SAV (2011)
Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR Monografia sa zaoberá agrárnym politickým hnutím na Slovensku - jeho...

Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR Monografia sa zaoberá agrárnym politickým hnutím na Slovensku - jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
7,44€

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

V najnovšej publikácii, na pozadí snáh o ekonomické reformy, s ktorými sa komunistický režim v Československu prichádzal v 50. a 60. rokoch 20. storočia, autor prináša príbeh slovenskej ekonomiky, ktorý nebol ani zďaleka taký optimálny, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

🍎 Vypredané
6,00€

Boľševizmus

Boľševizmus

Juraj Benko, Historický ústav SAV (2012)
medzi východom a západom 1900-1920

V centre pozornosti autora stojí politická doktrína ruských boľševikov. Všíma si ju od jej vzniku na okraji ruského politického života až po jej ideologické a politické presadenie sa na pôde revolučne orientovanej medzinárodnej organizácie - Tretej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Rok 1968

Rok 1968

Elena Londáková, Historický ústav SAV (2008)
Novinári na Slovensku

Kniha sa podrobne zaoberá osobnosťami slovenskej žurnalistiky v prelomovom období po roku 1968... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam

Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam

Stredoveký boj o trhy medzi uhorsko-nemeckým kráľom a Republikov svätého Marka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,32€

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

Dejinám stredovekých miest patrí v slovenskej historiografii čestné miesto. Túto pozíciu si mestá vydobyli celkom spontánne svojím zástojom v hospodárskom a kultúrnom vývoji... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Bratislava na ceste k privilégiu 1291

Bratislava na ceste k privilégiu 1291

Žofia Lysá, Historický ústav SAV (2014)
štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí

Kniha sa zaoberá štúdiom dejín stredovekých miest, najmä Bratislavy. Dôraz kladie hlavne na obdobie 13. - 14. storočia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

🍎 Vypredané
18,00€
16,74€

Štátna moc a spoločnosť na Slovensku: 1945-1948-1989

Štátna moc a spoločnosť na Slovensku: 1945-1948-1989

Mocenský monopol komunistickej strany Pod kontrolou štátnej bezpečnosti Komunistická moc a cirkvi Najbrutálnejšie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

🍎 Vypredané
9,00€

Orbis Helveticorum

Viliam Čičaj, Historický ústav SAV (2011)
Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Orbis Helveticorum" (s účasťou nemeckých, poľských, slovenských, švajčiarskych, českých a maďarských historikov) , ktorá sa konala v apríli 2007 v Smoleniciach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
20,00€
18,60€

Československo-sovětská smlouva 1943

Jan Němeček, Historický ústav SAV (2014)
Československo-sovětská smlouva podepsaná v Moskvě 12. prosince 1943 vyvolává především v české a slovenské publicistice a...

Československo-sovětská smlouva podepsaná v Moskvě 12. prosince 1943 vyvolává především v české a slovenské publicistice a historiografii stále celou řadu emocí. Ba co víc, její existence se promítá i do oblasti politiky a jejím prostřednictvím je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,86€
16,61€

Najpolitickejšia veda

Adam Hudek, Historický ústav SAV (2010)
Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968

Adam Hudek, PhD, (1979), od roku 2003 pracuje v Oddelení dejín vied a techniky Historického ústavu Slovenskej akadémie vied... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€
7,44€

Spoločnosť, politika, historiografia

Spoločnosť, politika, historiografia

Ivan Kamenec, Historický ústav SAV (2009)
Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí

Kniha významného slovenského historika. Hľadá pravdivý obraz dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Zločin v meste

Zločin v meste

Diana Duchoňová, Michal Duchoň, Historický ústav SAV (2014)
kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku

Monografia, ktorá sa zaoberá každodenným životom ľudí na okraji spoločnosti. Zaoberá sa kriminalitou mesta Pezinok, ale nevynecháva ani iné slovenské mestá v období 17. storočia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Od osmičky k osmičke

Od osmičky k osmičke

Jaroslava Roguľová, Historický ústav SAV (2009)
Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 - 1938

Kniha autorského kolektívu má ambíciu zachytiť problematiku Slovenska v prvej Československej republike z netradičných, nových pohľadov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Politik s dušou filozofa

Politik s dušou filozofa

Monografia o prvom československom prezidentovi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 - 1945

Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 - 1945

Pavol Petruf, Historický ústav SAV (2011)
Práca sa usiluje podať ucelený obraz o základných otázkach súvisiacich so zahraničnou politikou a diplomaciou Slovenskej...

Práca sa usiluje podať ucelený obraz o základných otázkach súvisiacich so zahraničnou politikou a diplomaciou Slovenskej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€