🌸 Majáles knižných zliav 📚

Miroslav Dovica

Našli sme 6 titulov

Komponenty a moduly mini a mikromechanizmov

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,55€
9,82€

Kalibrácia meradiel

Obsah publikácie tvoria znalosti a skúsenosti autorov z oblasti kalibrácie a overovania meradiel. Je vedeckým prínosom do... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,60€
21,02€

Bezdotykové metódy merania geometrických veličín

Bezdotykové metódy merania geometrických veličín

Monografia je venovaná základným princípom optických meracích metód využívaných v priemyselnej metrológií rozmerov a tvarov súčiastok vyrábaných pokročilými výrobnými technológiami a ich aplikáciám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,50€

Metrológia v strojárstve

Metrológia v strojárstve

Monografia nadväzuje na predchádzajúce práce slovenských odborníkov v oblasti merania a meracej techniky v strojárstve a reaguje na nové trendy v rámci štruktúry ISO a EN noriem zaoberajúcich sa geometrickou špecifikáciou produktov, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,49€

Kalibrácia meradiel

Tatiana Kelemenová, Miroslav Dovica, Technická univerzita v Košiciach (2016)
Obsah publikácie tvoria znalosti a skúsenosti autorov z oblasti kalibrácie a overovania meradiel. Je vedeckým prínosom do...

Obsah publikácie tvoria znalosti a skúsenosti autorov z oblasti kalibrácie a overovania meradiel. Je vedeckým prínosom do oblasti metrológie a merania technických veličín... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,50€
17,21€

Geometrické špecifikácie výrobkov

Geometrické špecifikácie výrobkov

Učebnica je venovaná teoretickým základom tolerancií tvaru, orientácie, polohy a hádzania strojových súčiastok a niektorým metódam vyhodnocovania neistot v meraní... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
38,45€