Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Milan Benjan

Našli sme 4 titulov

L.N. Tolstoj a jeho životné otázky

Milan Benjan, Benjan (2007)
Viera a umenie

Túto knihu označil jej autor ako "malú splátku veľkého dlhu" voči Tolstému: ma­la by aspoň tro­chu zmierniť neprávosti, ktoré sú páchané na jednom z najväč­ších svetových géniov – umel­covi, mysliteľovi, reformátorovi a neľútostnom kritikovi spo­ločnosti. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,35€
3,02€

Fakty a úvahy o viere a (niektorých) problémoch kresťanov

Je to zborník kratších prác, doplnený niekoľkými vybra­nými ka­pitolami z pred­­­chádzajú­cich autorových kníh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,30€
7,47€

Fakty a úvahy o živote

Milan Benjan, Benjan (2007)
...o jeho pozoruhod­nos­tiach, pôvode, podobách, poruchách, poslaní, pokračo­vaní…

Autor ponúka pohľad na život – tento jedinečný, obdivuhodný, vedou nevysvetlený a nevysvetliteľný fenomén – z rôznych aspektov, najmä (ale nielen) bio­logického a du­chov­ného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,35€
3,92€

Fakty a úvahy o autorite a poslušnosti (Milan Benjan)

Dnes sa stretávame s absenciou autority takmer všade: v rodinách, školách, na pracoviskách..., mnohí ľudia nerešpektujú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,50€