🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Leoš Navrátil

Našli sme 14 titulov

Nové pohledy na neinvazivní laser

Leoš Navrátil, , Grada (2015)
Terapeutický laser je využíván v medicíně více než 30 let. Systematický výzkum zaměřený na intracelulární změny a...

Terapeutický laser je využíván v medicíně více než 30 let. Systematický výzkum zaměřený na intracelulární změny a metabolické pochody v organizmu při fototerapii otevírá stále se inovující modifikace stávajících terapeutických schémat. Výrazným způsobem.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,88€
6,19€

Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,56€
23,13€

Robotická rehabilitace

Robotická rehabilitace (e-kniha)

Kniha podává ucelený a přitom relativně stručný přehled současných zkušeností z pohledu pracovníků rehabilitačního ústavu a klinického nemocničního pracoviště. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,14€

Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika (e-kniha)

Leoš Navrátil, Jozef Rosina Jozef, , Grada (2019)
2., zcela přepracované a doplněné vydání

Aktualizované a přepracované vydání základní učebnice nezbytné pro absolvování prvních ročníků lékařských, popřípadě nelékařských zdravotnických fakult, ale i přírodovědných a technických oborů. Informace... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,86€

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory (e-kniha)

Leoš Navrátil, , Grada (2017)
2., zcela přepracované a doplněné vydání

Učebnice pro studenty bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Aktualizovaná a zcela přepracovaná publikace, která je nezbytná pro absolvování studia. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,90€

Robotická rehabilitace

Využívání robotických systémů v rehabilitaci v současné medicíně, resp. fyzioterapii dynamicky roste. Důvodů je několik. Snižující se náklady na pořízení přístrojů, možnost přesné, sofistikované terapie po celou dobu léčebného procesu, technický rozvoj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,63€
14,97€

Vnitřní lékařství

Vnitřní lékařství (e-kniha)

Leoš Navrátil, , Grada (2008)
pro nelékařské zdravotnické obory

Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojata pro absolventy všech nelékařských oborů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,19€

Fyzikální léčebné metody pro praxi

Fyzikální léčebné metody pro praxi (e-kniha)

Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
15,32€

Nové pohledy na neinvazivní laser

Nové pohledy na neinvazivní laser (e-kniha)

Publikace vyplňuje v této oblasti několikaleté „bílé místo“ na našem knižním trhu. Je určena lékařům v řadě klinických oborů (zejména dermatologům, estetickým chirurgům, ale i praktickým lékařům), fyziologům, biof Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,13€

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Kniha je určená studentům bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,74€
18,67€

Fyzikální léčebné metody pro praxi

Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu, setkáváme se s ní jak na rehabilitačních.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,60€
14,04€

Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika

Leoš Navrátil, Jozef Rosina, , Grada (2005)
Rozvoj moderní medicíny nejen v diagnostice, ale rovněž v indikaci léčby a v léčbě samotné je dnes závislý na rozvoji fyziky...

Rozvoj moderní medicíny nejen v diagnostice, ale rovněž v indikaci léčby a v léčbě samotné je dnes závislý na rozvoji fyziky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,21€

Biomedicínská detekce ionizujícího záření

Leoš Navrátil, Zuzana Šinkorová, ČVUT (2014)
Organizace zdravotnické péče po zevní kontaminaci radionuklidy V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v...

V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,53€
6,07€

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Leoš Navrátil, , Grada (2008)
Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se...

Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,48€