💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Biomedicínská detekce ionizujícího záření - Leoš Navrátil, Zuzana Šinkorová

Biomedicínská detekce ionizujícího záření

Organizace zdravotnické péče po zevní kontaminaci radionuklidy V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v...


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,53€
Zľava 7%
6,07€

Organizace zdravotnické péče po zevní kontaminaci radionuklidy

V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže obyvatelstva metodami fyzikální a biologické dozimetrie. Minimalizace negativních dopadů působení ionizujícího záření začíná celostátně organizovanou fyzikální detekcí radioaktivního pozadí životního prostředí prostřednictvím radiační monitorovací sítě lokalizované především v okolí jaderných elektráren a na pracovištích, kde se nacházejí zdroje ionizujícího záření. Na tuto celostátní síť fyzikální dozimetrie navazují rutinně používané metody laboratorní dozimetrie. Odborná kniha se věnuje novým experimentálním metodám. Vyzdvihuje přednosti současných molekulárně-genetických metod i jednoduchost a rychlost průtokové cytometrie. Zvláštní pozornost je věnována nezastupitelné úloze integrovaného záchranného systému v oblasti detekce nebezpečných látek, dekontaminace osob, zjišťování, předávání a vyhodnocování údajů při radiačním ohrožení a následné zdravotnické péče. Publikace je určena nejen odborníkům pracujícím s ionizujícím zářením, ale rovněž posluchačům lékařských a zdravotnických fakult a studijních oborů zaměřených na ochranu obyvatelstva.

Jazyk: český Rok vydania: 2014 Rozmer: 170×245 mm ISBN: 9788001056264 Počet strán: 90 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách