📚 Horúce knižné zľavy

Krzysztof Trębski

Našli sme 3 titulov

Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi

Termínom sociálna náuka Katolíckej cirkvi sa označuje súhrn výrokov a úvah Cirkvi, prostredníctvom ktorých sú evanjeliové pravdy aplikované v spoločensko-politickom kontexte s cieľom nájsť kritériá pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,80€
5,39€

Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie

Človek vo svojej existencii neustále túži po naplnenom, krásnom a dynamickom živote. Túži po harmónii a vyrovnanosti, ktoré sa prejavujú úsilím dosiahnuť celistvosť života, kde sú myslenie, cítenie, telesná a psychická energia integrované v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,90€
4,56€

Sprevádzanie (counseling) a vybrané aspekty starostlivosti o seniorov a ľudí dlhodobo chorých

Sprevádzanie seniorov a ľudí dlhodobo chorých je občas náročné, pretože treba neustále počítať s nepredvídateľným, konať s kreatívnosťou a flexibilitou. Znamená to kráčať vedľa osoby jej rytmom a dať sebe a jej čas... Práve dnes, v období plnom zhonu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€