🌸 Majáles knižných zliav 📚

Judita Táncošová

Našli sme 4 titulov

Vznik a vývoj medzinárodného podnikania a manažmentu

Vedecká monografia je zameraná na spracovanie aktuálnych problémov svetovej ekonomiky s akcentom na medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment. Cieľom autorov bolo v určitej komplexnosti zachytiť najdôležitejšie oblasti vývoja... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,50€
13,05€

Ekonómia

Ekonómia

Judita Táncošová, Monika Hudáková, Silvia Švecová, Wolters Kluwer (2015)
2., doplnené a prepracované vydanie Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým...

Učebnica sa venuje najdôležitejším mikroekonomickým súvislostiam, makroekonomickým problémom a podstatným otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov. V súčasnosti sa vývoj ekonomík prudko dynamizuje a podmieňuje aj vývoj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,70€

Ekonómia

Ekonómia

Judita Táncošová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia pozostáva z troch relatívne samostatných, ale logicky nadväzujúcich častí. Prvá časť sa zaoberá základnými...

Publikácia pozostáva z troch relatívne samostatných, ale logicky nadväzujúcich častí. Prvá časť sa zaoberá základnými východiskami ekonómie − od jej predmetu, metód a metodológie cez vznik a vývoj ekonomického myslenia,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Inflácia

Inflácia

Stredobodom pozornosti autorky sú teoretické otázky súvisiace s problémom inflácie, a to od podstaty inflácie cez jej meranie, formy a príčiny až po jej dôsledky, a teoretické prístupy k riešeniu inflácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,96€