🌸 Majáles knižných zliav 📚

Jozef Repko

Našli sme 9 titulov

Prebúdzanie obra

Prebúdzanie obra

Román o živote a pôsobení biskupa Štefana Moysesa. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,90€

Tajomstvo prísneho pátra

Jozef Repko, Dobrá kniha (2014)
Sci-fi novela Jozefa Repka Tajomstvo prísneho pátra upriamuje pozornosť na počiatky Trnavskej univerzity a život v barokovej...

Sci-fi novela Jozefa Repka Tajomstvo prísneho pátra upriamuje pozornosť na počiatky Trnavskej univerzity a život v barokovej Trnave v čase budovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
3,45€

Metodov prvý pomocník

Jozef Repko, Spolok svätého Vojtecha (2012)
Skutky svätého Gorazda

Jednou z najtajomnejších postáv našej ranej stredovekej historie je najbližší spolupracovník svätého Metoda kňaz Gorazd, rodom Slovien. Podieľal sa na budovaní nesmierne významného dejinného diela: pokresťančovaní krajiny našich predkov. A predsa je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,90€
4,17€

S požehnaním kríža

S požehnaním kríža

Jozef Repko, Spolok svätého Vojtecha (2013)
Život a skutky svätého Klimenta Ochridského

Sv. Kliment bol jedným zo žiakov sv. Cyrila a Metoda, bol jedným z tzv. Sedmopočetníkov. V roku 868 bol spolu s Metodom, Gorazdom a Naumom vysvätený v Ríme za kňaza. Po vyhnaní z Veľkej Moravy po roku 885 sa spolu s ostatnými žiakmi uchýlil... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,00€

Slovanský patrón

Slovanský patrón

Jozef Repko, Spolok svätého Vojtecha (2015)
Životopisný román o svätom Vojtechovi

…I ja mám svoju vidinu. Po rajskej záhrade sa prechádza v záhone ruží duší, ktoré pomáhal vyšľachtiť. Je ich veľa. Pribúdajú ďalšie. Hoci cisárova, ktorý sa nedávno po náhlej zimnici odobral na večnosť ani nie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Kliatba zeleného plameňa

Niektorí spisovatelia sa dožijú verejného ocenenia až po smrti. Až keď ich tu niet, zistíme, že po ich odchode vznikla akási... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,90€
8,42€

Skromná hrivna

Jozef Repko, Spolok svätého Vojtecha (2012)
Životopisný román o Andrejovi Radlinskom

Rímskokatolícky kňaz Andrej Radlinský sa do slovenských dejín devätnásteho storočia zapísal predovšetkým ako redaktor, vydavateľ a náboženský spisovateľ. Bol zakladateľom Spolku svätého Vojtecha a spoluzakladateľom Matice slovenskej. V životopisnom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,60€
6,27€

Kto odhodil pampúšik?

Kto odhodil pampúšik?

Jozef Repko, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2002)
V meste Haluštičkove žil kuchárik Haluštička - majster nad masjtrov. Varil najchutnejšie polievky, omáčky...

V meste Haluštičkove žil kuchárik Haluštička - majster nad masjtrov. Varil najchutnejšie polievky, omáčky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Kňaz včera a dnes

Kňaz včera a dnes

Jozef Repko, Blažej Štrba, , Kňazský seminár sv. Františka Xaverského (2010)
Biblicko-teologické prednášky

Kolektívna monografia Kňaz včera a dnes je zostavená so 16 prednášok na tému a problematiku kňaza podľa biblického pohľadu a podľa súčasnej katolíckej teológie a praxe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,49€