🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Jozef Chajdiak

Našli sme 10 titulov

Štatistika jednoducho v Exceli

Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo štatistických úloh. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,99€
3,71€

Analýza tržieb

Analýza tržieb

Jozef Chajdiak, Statis (2014)
Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo...

Objem tržieb predstavuje jeden z najdôležitejších ukazovateľov ekonomickej činnosti firmy. Ich veľkosť je zvyčajne priamo úmerná veľkosti nákladov a v podmienkach trhovej ekonomiky predstavuje nosnú súčasť výpočtového postupu: výsledok hospodárenia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
3,50€

Analýza dotazníkových údajov

Jozef Chajdiak, Statis (2013)
Snáď kazdý z nás vyplňoval nejaký dotazník. Časť z nás ho aj zostavovala, distribuovala a vyhodnocovala. Predkladaná kniha...

Snáď kazdý z nás vyplňoval nejaký dotazník. Časť z nás ho aj zostavovala, distribuovala a vyhodnocovala. Predkladaná kniha je určená hlavne začínajúcim výskumníkom, ktorí sa rozhodli dotazníkovým prieskumom získať podporné informácie v procese svojho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,96€
4,61€

Štatistika v exceli 2007

Jozef Chajdiak, Statis (2009)
Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo...

Excel sa stal každodenným nástrojom práce mnohých z nás. Predkladaná kniha ponúka opis postupov ako riešiť množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€
10,70€

Ekonomika firmy

Ekonomika firmy

Cieľom tejto knihy je napomôcť čitateľovi v lepšom chápaní vybraných ekonomických pojmov, ich peňažného merania a realizácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,98€

Štatistika

Štatistika

Jozef Chajdiak, Statis (2010)
Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade...

Každý z nás sa stretáva v živote so situáciou, že sa niečo meria. Namerané údaje sa následne vyhodnocujú a na ich podklade... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,20€

Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,98€
4,63€

Ekonomická efektívnosť

Ekonomická efektívnosť

Jozef Chajdiak, Statis (1999)
analýza produktivity a rentability vo firme

Otázka, či firma funguje efektívne, úmerne daným zdrojom a investíciám, trápi azda každého podnikateľa. V praxi však nie je jednoduché ekonomickú efektívnosť výroby jednoznačne zmerať. Vplýva na ňu totiž veľké množstvo nie presne definovateľných.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
2,00€

Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli

Štatistika je nástroj na podporu rozhodovania. Z tohto pohľadu je kniha určená všetkým, pred ktorými stojí problém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
8,99€
8,36€

Ciele a meranie ekonomiky firmy

Životným osudom každého z nás je byť súčasťou ekonomických procesov. Sme súčasťou vstupov do ekonomického procesu,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,60€
4,28€