👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Jean-François Lyotard

Našli sme 4 titulov

Návrat a jiné eseje

Návrat a jiné eseje

Velké knihy Jeana-Francois Lyotarda (Discours, figure; Lacondition postmoderne explique aux enfants; Le Différend) byly pro něho východiskem k dalšímu zkoumání příslušné oblasti a k prověření vyslovených hypotéz... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,33€

Fenomenológia

Fenomenológia

Kniha sa venuje jednému z najvplyvnejších filozofických smerov 20. storočia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,99€

Rozepře

Rozepře

Jean-François Lyotard, Filosofia (1998)
Významný představitel současné světové filosofie považuje toto své dílo za nejvýznamnější. Koriguje v něm některé představy...

Významný představitel současné světové filosofie považuje toto své dílo za nejvýznamnější. Koriguje v něm některé představy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,55€

Hrobka intelektuála a iné články

Hrobka intelektuála a iné články

Zdá sa mi, že „intelektuálmi" sú skôr myslitelia, ktorí sa stavajú na miesto človeka, ľudstva, národa, ľudu, proletariátu, tvorenia alebo nejakej inej entity tákéhoto druhu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,56€