📚 Horúce knižné zľavy

Janette Smažáková

Našli sme 1 titulov

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Janette Smažáková, Eurokódex (2019)
Komentár

Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,10€
11,25€