🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Jan Royt

Našli sme 18 titulov

Krajinami umění

Jan Royt, Martin Bedřich, Portál (2015)
Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí...

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,58€
12,22€

Praha Karla IV.

Jan Royt, Karolinum (2016)
Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí...

Praha Karla IV. přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
16,50€

The Prague of Charles IV.

Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,25€
18,23€

Nejstarší listiny Univerzity Karlovy

V roce 670. výročí svého založení získala Univerzita Karlova dva historické dokumenty významné nejen pro samotnou univerzitu, ale též pro dějiny české a evropské vzdělanosti: originál listiny papeže Klimenta VI., datované 26. ledna.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,40€
8,46€

Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

Jan Royt, Karolinum (2011)
Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a...

Téma vztahu obrazu a kultu v barokních Čechách pojednává Jan Royt - významný medievalista pro dějiny umění českých zemí a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,52€
15,77€

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách

Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,75€
16,88€

St. Vitus Cathedral at Prague Castle

Jan Royt, Karolinum (2017)
Katedrála sv. Víta na Pražském hradě je jedním ze symbolů české státnosti; místo korunovace a pohřebiště českých králů,...

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě je jedním ze symbolů české státnosti; místo korunovace a pohřebiště českých králů, sídlo arcibiskupů, místo konání státních ceremonií a v neposlední řadě i velmi vyhledávaná turistická... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
61,10€
54,99€

Mistr Třeboňského oltáře

Jan Royt, Karolinum (2013)
Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v...

Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. V odborné literatuře české i zahraniční se objevují různé názory na připsání konkrétních děl této anonymní.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,97€
25,17€

Praha středověká

Praha, která se začala formovat stejně jako český stát za vlády prvních Přemyslovců koncem 9. století, dospěla ke svému středověkému vrcholu za vlády císaře a krále Karla IV., Lucemburka po otci, Přemyslovce po matce. Detailní znalost české... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
16,50€

Gotické deskové malířství

Jan Royt, Karolinum (2015)
V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550....

V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550. Převážná většina z nich pochází z období... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
19,04€

Středověké malířství v Čechách

Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové malby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,15€
19,04€

Kristus v křesťanské ikonografii

Kristus v křesťanské ikonografii

Ježíš Kristus je ústřední postavou učení křesťanů všech vyznání. Nová kniha renomovaného odborníka na dějiny křesťanství a výtvarného umění, univerzitního profesora Jana Royta, se zevrubně zabývá Kristovým životem, předurčením, vlivem a významem... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,75€

Karel IV.

Karel IV.

Jiří Kuthan, Jan Royt, Nakladatelství Lidové noviny (2016)
V osobě Karla IV. stanul na českém i říšském trůnu panovník, jenž si byl plně vědom své osudové úlohy. Byl osobností...

V osobě Karla IV. stanul na českém i říšském trůnu panovník, jenž si byl plně vědom své osudové úlohy. Byl osobností výjimečného duchovního rozměru. Jeho duchovní kreativita a vizionářství byly provázeny věcnou střízlivostí a praktickým rozmyslem. Díky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
61,05€

Svatý Václav v umění 17. a 18. století

Svatý Václav v umění 17. a 18. století

Klášter sv. Jiří na Pražském Hradě, 29. září-13. listopadu 1994. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,54€

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Jiří Kuthan, Jan Royt, Nakladatelství Lidové noviny (2011)
Výpravná publikace od renomovaných historiků středověkého umění a architektury podrobně seznamuje čtenáře se svatovítskou...

Výpravná publikace od renomovaných historiků středověkého umění a architektury podrobně seznamuje čtenáře se svatovítskou katedrálou a její historií. Doplněno množstvím barevných fotografií. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
65,75€

Slovník symbolů

Slovník symbolů

Jan Royt, Hana Šedinová, Mladá fronta (2001)
Slovník seznamuje s křesťanskou ikonografií kosmických, přírodních a dalších symbolů.

Slovník seznamuje s křesťanskou ikonografií kosmických, přírodních a dalších symbolů. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,35€

The Master of the Třeboň Altarpiece

Jan Royt, Univerzita Karlova v Praze (2015)
The Master of the Třeboň Altarpiece was one of the most important Gothic artists of the international style art in the...

The Master of the Třeboň Altarpiece was one of the most important Gothic artists of the international style art in the European context. Scholarly literature, both Czech and foreign, presents various ideas concerning ascribing particular pieces of art... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,37€
33,63€

Magister Theodoricus - Court Painter of Emperor Charles IV

Magister Theodoricus - Court Painter of Emperor Charles IV

Jiří Fajt, Jan Royt, Národní galerie v Praze (1997)
Decoratons of the Sacred Spaces at Castle Karštejn

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,04€