👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Ján Kurucz

Našli sme 4 titulov

Ochrana jednotlivca pred chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a...

Vysokoškolské skriptá obsahujú základné údaje o problematike individuálnej ochrany pred účinkami rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie. Poskytuje údaje o prostriedkoch ochrany dýchacích ciest a povrchu tela pred... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,50€
6,05€

Chemický a biologický terorizmus

Chemický a biologický terorizmus

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá sa podrobne zaoberajú problematikou novodobého javu akým je terorizmus. Rozoberá korene, príčiny i...

Vysokoškolské skriptá sa podrobne zaoberajú problematikou novodobého javu akým je terorizmus. Rozoberá korene, príčiny i dôsledky tohto javu. Osobitne sa v skriptách riešia možnosti a prostriedky chemického a biologického terorizmu s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,30€

Jadrová chémia

Jadrová chémia

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa...

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike dejov fyzikálneho, fyzikálnochemického charakteru, ktoré sa odohrávajú v atómovom jadre. Podrobne sa venujú problematike rádioaktivity, charakterizujú a popisujú jadrové... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,80€

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v...

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v širokej škále anorganickej i organickej chémie. V skriptách sú objasnené základné súvislosti spojené s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,80€