🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Ingrid Konečná Veverková

Našli sme 17 titulov

Ekonomika školy a školského zariadenia

Druhé vydanie publikácie „Ekonomika školy a školského zariadenia“ predstavuje samostatný odborný knižný titul, a súčasne je aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2019)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,80€
13,76€

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Aktualizované vydanie publikácie si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,20€
16,93€

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie...

Príručka je venovaná problematike finančného riadenia, pod ktorým sa rozumie vnútorný systém, ktorý škola/školské zariadenie musí nielen vytvoriť, ale aj zdokonaľovať a rozvíjať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
9,77€

Riadenie školy a školského zariadenia

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2019)
3. aktualizované vydanie

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,00€
13,02€

Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2021)
Otázky a odpovede

Publikácia „Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC. Otázky a odpovede" prináša 135 odpovedí na najčastejšie otázky súvisiace s rozpočtovým procesom, zostavením a tvorbou rozpočtu a záverečného účtu v subjektoch územnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,49€

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Tretie, aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€
15,72€

Stredná škola

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a...

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Materská škola

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2018)
Organizácia a manažment

Druhé, vydanie úspešnej publikácie vychádza z prvého vydania titulu (2014), doplneného a aktualizovaného podľa súčasnej legislatívy. Zriaďovatelia, manažment a zamestnanci materských škôl v nej nájdu všetky potrebné informácie pre vykonávanie bežnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
9,77€

Rozpočet obce a vyššieho územného celku

Rozpočet obce a vyššieho územného celku

Publikácia „Rozpočet obce a vyššieho územného celku“ predstavuje užitočnú pomôcku pri spracovaní jedného z najdôležitejších... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia...

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,70€

Zriaďovateľ školy (Ingrid Konečná Veverková) [SK]

Zriaďovateľ školy (Ingrid Konečná Veverková) [SK]

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia "Zriaďovateľ školy a školského zariadenia - práva, povinnosti, kompetencie" doplňuje a kompletizuje už vydané...

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeci Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,40€

Ekonomické minimum starostu

Ekonomické minimum starostu

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcionárov územnej...

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcinárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy pri ekonomickom a personálnom riadení obce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Zriaďovateľ školy

Zriaďovateľ školy

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané...

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,80€

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra, 2. aktualizované vydanie Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické...

Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,20€

Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú...

Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,70€

Riadenie školy a školského zariadenia

Riadenie školy a školského zariadenia

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2016)
Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo...

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Rozpočtové pravidlá v praxi

Rozpočtové pravidlá v praxi

Publikácia „Rozpočtové pravidlá v praxi“ sa venuje téme rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy. Autorka publikácie Ing. Ingrid Konečná Veverková využila pri jej písaní svoje skúsenosti, teoretické a praktické... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,90€