🔥 Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Dagmar Smreková

Našli sme 6 titulov

Dvojznačnosť etických pojmov

Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Filozofický ústav SAV (2009)
Predmetom tejto práce je skúmanie vybraných etických pojmov z hľadiska ich dvojznačnosti, ba niekde aj viacznačnosti....

Predmetom tejto práce je skúmanie vybraných etických pojmov z hľadiska ich dvojznačnosti, ba niekde aj viacznačnosti.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,68€
4,84€

Podoby zodpovednosti

Toto kolektívne dielo napĺňa základný zámer – poskytnúť filozoficky aktuálnu a kriticky podnetnú reflexiu centrálneho civilizačného fenoménu zodpovednosti v jeho etických hraniciach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
3,95€

Filozofický príbeh odpustenia

Dagmar Smreková, IRIS (2017)
Odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricoeura

Práca vychádza z presvedčenia, že odpustenie má nielen náboženský, ale aj svoj vlastný filozofický príbeh. Je pokusom aspoň... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
3,95€

Podoby etiky

Kolektívna monografia sa sústreďuje na štyri modely morálnej filozofie, štyri podoby reflexie bytostne vzťahového charakteru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,47€
4,24€

Podnikateľská a enviromentálna etika

Podnikateľská a enviromentálna etika

Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, IRIS (2007)
Jadrom práce je analýza statusu, povahy a predmetu podnikateľskej etiky na jednej strane a enviromentálnej etiky na strane...

Jadrom práce je analýza statusu, povahy a predmetu podnikateľskej etiky na jednej strane a enviromentálnej etiky na strane... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Dobro a cnosť

Dobro a cnosť

Vydarený pokus o teoretické rozpracovanie kategórie cnosti a o predstavenie jednej línie v rámci súčasného etického myslenia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,61€