🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Augustín Maťovčík

Našli sme 21 titulov

Breza

Obec Breza so svojimi súčasnými 1 632 obyvateľmi možno stručne charakterizovať ako stredne veľkú obec nachádzajúcu sa na hornej Orave. Publikácia prináša zhodnotenie prvého vydania a dopĺňa informácie zo života obce zo súčasnosti. V knihe tak nájdete... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,90€
8,01€

Biografické štúdie 35

Zborník Biografické štúdie svojím 35. zväzkom uzaviera malé jubileum aj v redakčnej práci zostavovateľa. Pri ostatnom okrúhlom výročí - 30. zv. Biografických štúdií (Martin 2004) som skonštatoval, že tento zborník podáva plastický obraz o výsledkoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,62€
8,66€

Jozef Cíger Hronský Život a dielo

Augustín Maťovčík, Osveta (2003)
Novokoncipovaná biografická monografia podáva čo najhodnovernejší obraz o životných osudoch, literárnych, kultúrnych a...

Novokoncipovaná biografická monografia podáva čo najhodnovernejší obraz o životných osudoch, literárnych, kultúrnych a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,98€
3,58€

Osemdesiatročný

Augustína Maťovčíka obsahuje bibliografický súpis samostatne vydaných kníh a zostavených zborníkov a lexikónov, vedeckých štúdií a materiálových príspevkov, rozhovoroch, článkov a recenzií, publikovaných v odborných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,90€
4,41€

Lexikón osobností mesta Martin

Lexikón chce byť posolstvom budúcim generáciám a mobilnou knižnicou pre súčasnú mládež... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,30€
7,47€

Biografické štúdie 34

Seminár Uramovci v slovenskej kultúre. Seminár k 110. výročiu narodenia Jána Smreka. Seminár k 100. výročiu narodenia Jozefa G. Cincíka. Vedecká konferencia k 110. výročiu narodenia Antona A. Baníka. Jubilejné stretnutie k 115. výročiu narodenia Pavla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,09€
4,58€

Slovenské ľudové betlehemské hry

Slovenské ľudové betlehemské hry

Slovenské ľudové betlehemské hry patria k jedinečným príspevkom slovenského ľudu, prameniacimi pôvodne z tvorivosti pastierov. Vznikli už v čase valašskej kolonizácie Slovenska v 15. a 16 storočí a stali sa európskym dedičstvom. Kniha sprístupňuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
42,90€

Kalendárium života a diela Ľudovíta Štúra

Kalendárium života a diela Ľudovíta Štúra

Kalendárium života a diela Ľudovíta Štúra predstavuje chronologicky usporiadaný súbor overených dát a tvrdení, opierajúcich sa o dokumenty a pramenné materiály s príslušným literárnym aparátom, ktoré tvoria analytický pohľad na priebeh života a diela... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,49€

Námestovo

Námestovo

Obrazovo-textovú publikáciu Námestovo – album mesta tvorí takmer 150 strán v siedmich kapitolách, od najstarších dejín až po Oravskú priehradu. Kniha prináša ucelený obraz o premenách mesta Námestovo v priebehu dejín, o jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia

Jedinečná spisovateľská galéria obsahujúca okolo 1200 tvorcov s približne 860 portrétmi, čo predstavuje doteraz najkomplexnejšiu galériu slovenských spisovateľov 20. storočia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,92€

Život a dielo Antona Bernoláka

Život a dielo Antona Bernoláka

Kniha obsahuje základné štúdie a biografické a bibliografické prehľady o tomto dejateľovi. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,53€

Martin

Martin

Augustín Maťovčík, Jaroslav Kozák, Kozák-Press (2008)
Sprievodca po meste a okolí

" Vážení návštevníci mesta Martin, dovoľte mi privítať vás na stránkach tejto publikácie a v uliciach mesta Martin. Som veľmi rád, že ste k nám zavítali - z veľmi jednoduchého dôvodu. Dali ste nám šancu a dôveru..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,90€
13,41€

Reprezentačný biografický lexikón Slovenska

Reprezentačný biografický lexikón Slovenska

Jednozväzkový reprezentačný biografický slovník obsahuje tisíc biografických hesiel, vyše 300 ilustrácií a poskytuje koncentrovaný prehľad osobností, ktoré zohrali významnú úlohu vo všetkých sférach tvorivej práce nášho národa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Anton Augustín Baník

Anton Augustín Baník

Augustín Maťovčík, Slovenská národná knižnica (2010)
Kapitoly zo života a diela

Biografická monografia ozrejmujúca základné okruhy ľudských snažení, ktoré sa odrazili a rozvíjali v konkrétnych životných osudoch a tvorivom diele nášho popredného kultúrneho historika, bibliotekára a archivára A.A. Baníka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,85€

Albert Škarvan: Denníky 1896 – 1926

Albert Škarvan: Denníky 1896 – 1926

Denníky lekára, spisovateľa a tolstojovca Alberta Škarvana (1869 – 1926) sú jedinečným dokumentom o vonkajších i vnútorných životných osudoch dejateľa. Svedčia o jeho... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
43,90€

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr

Augustín Maťovčík, Ľudmila Šimková, Slovenská národná knižnica (2014)
Biografické kalendárium a Personálna bibliografia

Biografické kalendárium predstavuje chronologicky usporiadaný súbor overených dát a tvrdení, opierajúcich sa o dokumenty a pramenné materiály s príslušným literárnym aparátom, ktoré tvoria analytický pohľad na priebeh života a diela... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,49€

Poklady dejín a kultúry Oravy

Poklady dejín a kultúry Oravy

Obrazovo-dokumentárna kniha autora Doc. Dr. Augustína Maťovčíka, DrSc. v editorstve Mariána Grígeľa st. má reprezentatívny charakter a približuje región Oravy z hľadiska historického, etnografického, kultúrneho i prírodovedného. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,90€

Biografistika

Biografistika

Základná príručka o stave, problémoch a metodike biografického bádania na Slovensku. Obsahuje charakteristiku biografického výskumu, problematiku tvorby biografických slovníkov, špeciálne biografické diela a budovanie biografickej dokumentácie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,10€

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,90€
13,41€