🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Anna Majtánová

Našli sme 5 titulov

Osobnosti manažmentu komerčnej poisťovne

Vedecká monografia „Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne“ reaguje na nutnosť a potrebu hlbšieho rozpracovania spôsobov organizácie a riadenia poisťovne, ktoré sa vyžaduje najmä v súvislosti s globalizáciou a aplikáciou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,00€
12,09€

Poisťovníctvo/Pojišťovnictví

Anna Majtánová, Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Eva Kafková, Ekopress (2006)
Teória a prax/Teorie a praxe

Vývoj v ekonomice vede ke zvyšování významu pojištění při krytí rizik, zejména z pohledu uplatnění odpovědnosti jednotlivých ekonomických subjektů za řešení otázek spojených s výskytem nahodilých událostí s nepříznivým ekonomickým dopadem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,30€
14,23€

Solventnosť

Solventnosť

Ingrid Vachálková, Anna Majtánová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Efektívna ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia počas dlhodobého časového horizontu patrí k základným požiadavkám...

Efektívna ochrana poistníkov a príjemcov poistného plnenia počas dlhodobého časového horizontu patrí k základným požiadavkám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Finančný slovník výkladový

Finančný slovník výkladový

Anežka Jankovská, Anna Majtánová, Ján Peterka, Otto Sobek, Karol Vlachynský, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Výkladový finančný slovník obsahujúci zhruba 3000 hesiel vychádza zo súčasných poznatkov hlavného prúdu teórie financií a z...

Výkladový finančný slovník obsahujúci zhruba 3000 hesiel vychádza zo súčasných poznatkov hlavného prúdu teórie financií a z... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,00€

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo

Anna Majtánová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Publikácia prezentuje podstatnú časť poznatkov poistnej vednej disciplíny. Vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách sa...

Publikácia prezentuje podstatnú časť poznatkov poistnej vednej disciplíny. Vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,49€