💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Univerzita J.E. Purkyně

Našli sme 38 titulov

Zotročení svobodou

Petr Bláha, Univerzita J.E. Purkyně (2011)
Filosofický pokus o genealogii moderního otroctví

Kniha je filosofickým pokusem o genealogii otroctví. Sleduje vývoj rozumění vztahu mezi svobodou a otroctvím. Zaměřuje se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,25€
9,53€

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami

Jiří Hoblík, Univerzita J.E. Purkyně (2013)
Nábožensko-filosofické konfrontace

Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami obsahuje nástin setkávání raného judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, metodologické pojednání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,71€
17,40€

Lidská a přirozená práva v dějinách

Moderní pojetí lidských práv je tradičně odvozováno z myšlenek a deklarací 18. století, kdy lidská práva byla chápána jako práva přirozená. Za předpokladu, že lidská práva jsou práva přirozená, nacházíme myšlenková východiska... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,25€
9,53€

Umění a sociální transformace: pravda, autonomie a společenské makrostruktury

Lambert Zuidervaart, Univerzita J.E. Purkyně (2016)
Koncepční úvahy k situaci současného umění a estetického myšlení Lamberta Zuidervaarta představují nejen významný příspěvek...

Koncepční úvahy k situaci současného umění a estetického myšlení Lamberta Zuidervaarta představují nejen významný příspěvek k pozici tvorby v dnešním světě, nýbrž i výzvu k domýšlení v lokálním kontextu. Ze zřejmých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,16€
12,24€

Národ a Evropa v českém myšlení

Kolektivní monografie, na jejímž vzniku se podílelo sedm autorů, je sondou do významného tématu české filosofie. Její tvůrci předkládají hned tři otázky. Zaprvé: jak české myšlení reflektuje nacionalizaci a vznik českého národa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,05€
10,28€

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti je kniha, v níž třináct autorů (Petr Bláha, Ivan Buraj, Petr Krejčí,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,58€
12,63€

Interpretace a kritika díla Jana Husa

Martin Šimsa, Univerzita J.E. Purkyně (2017)
Kniha přibližuje a kriticky interpretuje dílo Jana Huse prostřednictvím čtyř různě zaměřených oddílů. V prvním je zkoumáno...

Kniha přibližuje a kriticky interpretuje dílo Jana Huse prostřednictvím čtyř různě zaměřených oddílů. V prvním je zkoumáno dílo Jana Husa, ve druhém proces, odsouzení a upálení, ve třetím recepce, tedy druhý život... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,52€
13,50€

Pozice kurátor

Romana Veselá, Univerzita J.E. Purkyně (2017)
Poznámky správců umění a designu

Odborná recenzovaná kniha se zaměřuje na dokumentaci současného stavu kurátorství jako oboru. Jejím prostřednictvím se autoři snaží otevřít diskusi nad situací kurátorů u nás v porovnání se zahraničím. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,17€
8,53€

Na rozhraní kultur. Případ Pau/Pavel Eisner

Veronika Dudková, Univerzita J.E. Purkyně (2010)
Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním sympoziu

Sborník z mezinárodního mezioborového sympozia „Na rozhraní kultur: případ Paula/Pavla Eisnera" je věnován pražskému překladateli, publicistovi a literárnímu kritikovi Pavlu Eisnerovi a problematice kulturní výměny ve střední... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,80€
10,97€

Žena za katrem

Stanislava Musilová, Univerzita J.E. Purkyně (2019)
V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

Kriminalita jedince zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií v kontextu modernizující se společnost a nahlížená pomocí analytické kategorie gender – takový je hlavní cíl a výzkumný rámec knihy Stanislavy Musilové. V návaznosti na osvícenecky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Výklad afektů

Hynek Tippelt, Univerzita J.E. Purkyně (2016)
Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha...

Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha Spinozy. Za účelem uvedení do tématu jsou systematicky představeny hlavní otázky filosofie psychoanalýzy, je podán přehled... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,40€
15,25€

Julius Lippert a německé prostředí v Čechách

Marcela Oubrechtová, Univerzita J.E. Purkyně (2011)
Sborník reflektuje výročí významné osobnosti, historika, politika etc., Julia Lipperta (1839-1909). Nevěnuje se však jen...

Sborník reflektuje výročí významné osobnosti, historika, politika etc., Julia Lipperta (1839-1909). Nevěnuje se však jen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,28€
5,84€

První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích

Předkládaná kniha mapuje historii pivovaru, který svou velikostí jistě nenáležel k nejvýznamnějším podnikům v mocnářství. Nepatřil ani k největším ve sledovaném regionu. Přesto je jeho historie výjimečná a zasluhuje pozornost.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,93€
8,30€

O politické filozofii, demokracii a střední Evropě

Petr Bláha, Univerzita J.E. Purkyně (2018)
K poctě doc. Rudolfa Kučery

Jeden ze zakladatelů české politologie doc. Rudolf Kučera oslavil sedmdesáté narozeniny. Proto se v této publikaci sešli jeho kolegové i žáci, aby projevili úctu jeho dílu a ukázali svůj pohled na problémy, kterým se oslavenec ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,23€
10,44€

LLEV Showcase. Vizuální deník design studia LLEV

Česko-anglické vydání knihy v podobě vizuálně pestrého deníku patnáctileté designérské historie Marcela a Evy Mochalových svými texty doprovází novinář, kurátor a teoretik designu Adam Štěch, zakladatelé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
32,90€
30,60€

Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón

Tato monografie je upravenou verzí autorovy disertační práce. Autor si zde klade za cíl podat výklad smyslu idejí v Platónově dialogu Euthyfrón, který je většinou interpretů považován za první dialog, v němž se vyskytuji výrazy eidos a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,63€
6,17€

Krajina v pozoru / The Landscape in Focus

Soubor textů částečně reflektuje stejnojmennou mezinárodní mezioborovou konferenci uskutečněnou v roce 2016 na FUD UJEP. Kniha zároveň navazuje na původní projekt Na pomezí samoty / Frontiers of solitude, jehož smyslem bylo uměleckými... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,68€
19,23€

Hrad přepevný je Pánbůh náš

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,86€
16,61€

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II.

Dvoudílná monografie Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Jeho další rozpracování provázelo tázání na úlohy filosofie, resp. filosofie náboženství, k nimž podle autora patří úloha být... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,03€
21,42€

Ještě štěstí. Vzpomínky

Zobraziť viac

🍎 Pripravujeme, vychádza 15. 11. 2020
5,64€
4,79€