Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Univerzita J.E. Purkyně

Našli sme 30 titulov

Národ a Evropa v českém myšlení

Kolektivní monografie, na jejímž vzniku se podílelo sedm autorů, je sondou do významného tématu české filosofie. Její tvůrci předkládají hned tři otázky. Zaprvé: jak české myšlení reflektuje nacionalizaci a vznik českého národa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,05€
10,28€

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti (Martin Šimsa) [CZ]

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti je kniha, v níž třináct autorů (Petr Bláha, Ivan Buraj, Petr Krejčí,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,58€
12,63€

Julius Lippert a německé prostředí v Čechách (Marcela Oubrechtová) [CZ]

Marcela Oubrechtová, Univerzita J.E. Purkyně (2011)
Sborník reflektuje výročí významné osobnosti, historika, politika etc., Julia Lipperta (1839-1909). Nevěnuje se však jen...

Sborník reflektuje výročí významné osobnosti, historika, politika etc., Julia Lipperta (1839-1909). Nevěnuje se však jen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,28€
5,84€

Design Ústí (Zdena a Michal Kolečkovi) [CZ]

Zdena Kolečkova, Michal Koleček, Univerzita J.E. Purkyně (2016)
Kniha byla odbornou porotou soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 vybrána mezi 10 nejkrásnějších knih o výtvarném umění...

Kniha byla odbornou porotou soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015 vybrána mezi 10 nejkrásnějších knih o výtvarném umění a získala Cenu Svazu polygrafických podnikatelů 2. místo za precizní způsob knihařského zpracování a využití švýcarské vazby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
26,79€
24,91€

O politické filozofii, demokracii a střední Evropě

Petr Bláha, Univerzita J.E. Purkyně (2018)
K poctě doc. Rudolfa Kučery

Jeden ze zakladatelů české politologie doc. Rudolf Kučera oslavil sedmdesáté narozeniny. Proto se v této publikaci sešli jeho kolegové i žáci, aby projevili úctu jeho dílu a ukázali svůj pohled na problémy, kterým se oslavenec ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,23€
10,44€

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II.

Dvoudílná monografie Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Jeho další rozpracování provázelo tázání na úlohy filosofie, resp. filosofie náboženství, k nimž podle autora patří úloha být... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,03€
21,42€

Metafora a médium

Tématem publikace jsou vztahy mezi metaforou a způsobem materializace ideje ve výtvarném díle. Text autorky analyzuje způsoby použitého média na vybraných dílech současných autorů výtvarné umělecké scény jak v Čechách, tak ve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,33€
17,05€

Žena za katrem

Stanislava Musilová, Univerzita J.E. Purkyně (2019)
V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

Kriminalita jedince zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií v kontextu modernizující se společnost a nahlížená pomocí analytické kategorie gender – takový je hlavní cíl a výzkumný rámec knihy Stanislavy Musilové. V návaznosti na osvícenecky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,88€

Politologická historie demokracie (Rudolf Kučera) [CZ]

Při bližším politologickém pohledu se ukazuje, že se v politické oblasti stále znovu objevují a střídají stejné typy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,43€
6,91€

Člověk a pískovec

Kamil Podroužek, Univerzita J.E. Purkyně (2018)
Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
20,16€
18,75€

Pozice kurátor

Romana Veselá, Univerzita J.E. Purkyně (2017)
Poznámky správců umění a designu

Odborná recenzovaná kniha se zaměřuje na dokumentaci současného stavu kurátorství jako oboru. Jejím prostřednictvím se autoři snaží otevřít diskusi nad situací kurátorů u nás v porovnání se zahraničím. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,17€
8,53€

Krajina v pozoru / The Landscape in Focus

Soubor textů částečně reflektuje stejnojmennou mezinárodní mezioborovou konferenci uskutečněnou v roce 2016 na FUD UJEP. Kniha zároveň navazuje na původní projekt Na pomezí samoty / Frontiers of solitude, jehož smyslem bylo uměleckými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
20,68€
19,23€

Hrad přepevný je Pánbůh náš

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,86€
16,61€

Orosené dějiny

Pivo patří k Česku a jeho obyvatelům od nepaměti. Tvoří nedělitelnou součást jeho historie, kultury a identity, čemuž však úplně neodpovídá stav bádání a znalosti, které o tomto fenoménu máme. A to navzdory rostoucímu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,70€
10,88€

Interpretace a kritika díla Jana Husa (Martin Šimsa) [CZ]

Martin Šimsa, Univerzita J.E. Purkyně (2017)
Kniha přibližuje a kriticky interpretuje dílo Jana Huse prostřednictvím čtyř různě zaměřených oddílů. V prvním je zkoumáno...

Kniha přibližuje a kriticky interpretuje dílo Jana Huse prostřednictvím čtyř různě zaměřených oddílů. V prvním je zkoumáno dílo Jana Husa, ve druhém proces, odsouzení a upálení, ve třetím recepce, tedy druhý život... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,52€
13,50€

Kapitoly z dějin Ústecka 1945 - 1989

Filip Stojaník, Univerzita J.E. Purkyně (2019)
Kultura, lidé, společnost

Každý region má svou historickou paměť, složité a dramatické období let 1945–1989 otevírá také na Ústecku řadu zajímavých otázek a témat. Kniha na základě rozhovorů s pamětníky přibližuje vybrané kapitoly poválečných dějin města Ústí nad Labem i přilehlýc Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami

Jiří Hoblík, Univerzita J.E. Purkyně (2013)
Nábožensko-filosofické konfrontace

Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami obsahuje nástin setkávání raného judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, metodologické pojednání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,71€
17,40€

Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou? (Josef Märc) [CZ]

Josef Märc, Univerzita J.E. Purkyně (2010)
Publikace je kolektivní monografií přinášející výsledky výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu. Stejně tak prezentuje...

Publikace je kolektivní monografií přinášející výsledky výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu. Stejně tak prezentuje zkušenosti z praxe na základních a středních školách. Publikace obsahuje příspěvky, které zazněly na tradičním kolokviu zaměřeném na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,70€
10,88€

Výklad afektů (Hynek Tippelt) [CZ]

Hynek Tippelt, Univerzita J.E. Purkyně (2016)
Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha...

Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha Spinozy. Za účelem uvedení do tématu jsou systematicky představeny hlavní otázky filosofie psychoanalýzy, je podán přehled... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,40€
15,25€

Filosofické procházky českou a ruskou literaturou

Filosofické procházky českou a ruskou literaturou jsou kolektivní monografií, která vznikla na základě příspěvků česko-ruské konference, která se pod týmž názvem konala 30.-31. října 2013 v Ústí nad Labem. Mezi autory patří... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,35€
8,70€