📚 Veľký knižný výpredaj

UJAK Praha

Našli sme 14 titulov

Základní témata problematiky nadaných

Učebnice pro studenty UJAK Praha.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,49€
5,84€

Špeciálnopedagogická diagnostika

1) teoretické základy špeciálnopedagogickej diagnostiky 2) metódy špeciálnopedagogickej diagnostiky 3) špeciálnopedagogická diagnostika podľa zamerania,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,66€
10,49€

Úvod do praktické žurnalistiky

Brožura se nejprve zabývá osobními předpoklady pro novinářskou práci, dále vymezuje používané terminologické pojmy, představuje strukturu členění tištěných periodik. Nezapomíná na internet a novinářskou fotografii, popisuje.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,76€
6,98€

Základy moderního managementu

Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc. ve své minulé a současné pedagogické a vědecké činnosti se zabývá problematikou managementu, učícími se organizacemi, adaptací a modelováním v podmínkách neurčitosti.K těmto otázkám publikoval... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
17,44€
15,70€

Personální management v procesu změn

Učebnice pro studenty UJAK Praha. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,51€
13,96€

Srovnání vzdělávacích systémů vybraných evropských zemí

Organizace školství. Organizace vyučování. Hodnocení žáků. Osobnost pedagoga. Dějiny školství. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,27€
11,04€

Teorie metodiky výchovy

Text vychází z analýzy stavu socializace a výchovy dětí a mládeže provedenou v souvislosti s formulováním cílů v oblasti výchovy v užším pojetí, pro kterou se nyní stále častěji užívá pojmu osobnostně-sociální... Autor stu Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,51€
13,96€

Řečová a jazyková komunikace spisovné češtiny

Posuzovaná práce představuje studijní materiál mapující základní problematiku spisovného jazyka českého, jeho popis a funkci v řečové komunikaci. Po úvodu referujícím o jazyce obecně, o jeho základní charakteristice z hlediska... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,24€
12,10€

Metody rozvoje sociálních dovedností

Odbornou publikaci „Metody rozvoje sociálních dovedností“ lze obsahem považovat za specifickou především díky její pestrosti a důrazu na rozvoj interdisciplinárních problémů. Stěžejní základnu tvoří psychologie, která teoreticky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,70€
7,40€

Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte

Odborná publikace s názvem Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte přináší pohled na problematiku vybraných okolností, které mohou ovlivnit nejen edukační proces dítěte/žáka. Hlavní tematické okruhy, které jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,69€

Vybrané kapitoly z psychologie

Studijní text Vybrané kapitoly z psychologie je určen pro studium předmětů na Univerzitě J. A. Komenského Praha. Obsahuje základní penzum psychologických poznatků pro studenty bakalářského programu v oboru vzdělávání dospělých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,75€
16,88€

Biomedicínská terminologie pro speciální pedagogy

Jitka Machová, UJAK Praha (2014)
Výkladový slovník

Výkladový slovník doc. RNDr. Jitky Machové, CSc „Biomedicínská terminologie pro speciální pedagogy” vyplňuje závažnou mezeru v nabídce odborné terminologické a slovníkové literatury. Zatímco v tomto oboru v posledních letech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,00€
14,40€

Management kvality a výkonnosti

Prof. Ing. Zdeněk ČASTORÁL, DrSc. se ve své současné pedagogické a vědecké činnosti zabývá problematikou managementu, inovací, kvality a výkonnosti organizací. K těmto a dalším otázkám publikoval přes 185 vědeckých prací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,50€
8,55€

Organizace záchranných činností v ČR

Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, které se nazývají Integrovaný záchranný systém (dále je IZS). IZS se v ČR buduje od roku 1993, kdy bylo usnesením vlády č. 246/1993... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,66€
10,49€