🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Solen

Našli sme 10 titulov

Chronická prostatitída

Chronická prostatitída

Jozef Marenčák, Solen (2018)
Syndróm chronickej prostatickej bolesti

Autor sa vo svojom diele venuje základnej problematike anatómie a fyziológie orgánov postihnutých syndrómom prostatickej bolesti, komplexnej diagnostike a rôznym spôsobom liečby tohto polymorfného a multikauzálneho ochorenia. Problematika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€

Všeobecná onkológia

Všeobecná onkológia

Juraj Kaušitz, Solen (2017)
Monografia sa zameriava na biologické aspekty nádorovej choroby, epidemiológiu zhubných nádorov, problematiku primárnej...

Monografia sa zameriava na biologické aspekty nádorovej choroby, epidemiológiu zhubných nádorov, problematiku primárnej prevencie a skríningu, patológie, diagnostických postupov, nádorových markerov a jednotlivých liečebných metód pri.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
55,00€

Šach rozvíja osobnosť

Roumen Bezergianov, Solen (2016)
Užitočné námety pre rodičov, učiteľov a terapeutov Autor tejto útlej knižky pracoval ako psychológ v nápravno-výchovnom...

Autor tejto útlej knižky pracoval ako psychológ v nápravno-výchovnom stredisku pre mladistvých v Arizone. Zamýšľal sa nad tým, ako mladých delikventov presvedčiť, aby s ním spolupracovali a komunikovali v rámci terapeutických sedení, a tak vymyslel... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,00€
8,10€

Špeciálna onkológia

Knižná publikácia Špeciálna onkológia je ojedinelá, rozsiahla monografia od zostavovateľov doc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., prof. MUDr. Dalibora Ondruša, DrSc., a početného autorského kolektívu voľne nadväzujúca na predchádzajúce dielo Všeobecnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
55,00€
49,50€

Epileptické encefalopatie

Epileptické encefalopatie predstavujú skupinu závažných epileptických syndrómov detského veku, ktoré sú charakterizované farmakorezistentnými záchvatmi, ťažkým elektroencefalografickým (EEG) nálezom, kognitívnym deficitom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Karcinóm penisu

Karcinóm penisu patrí medzi zriedkavé malígne ochorenia urogenitálneho systému. Cieľom autorov bolo zhrnúť súčasné poznatky o ochorení a stratégii manažmentu karcinómu penisu so zámerom upozorniť na nové možnosti v diagnostike, ako aj v terapii tohto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,00€
13,50€

Lekárske neurovedy

Lekárske neurovedy sú v súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcou interprofesijnou vednou disciplínou. Skúmajú funkčnú organizáciu a funkcie centrálneho nervového systému človeka ako základ pochopenia ľudského myslenia a správania, a to tak v zdraví... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
31,50€

Nádorové markery

Nádorové markery

Juraj Kaušitz, , Solen (2014)

Knižná publikácia o nádorových markeroch je prvou monografiou, ktorá z pohľadu rozličných odborností na Slovensku prezentuje vývoj, priebeh a aj výsledky laboratórnej metódy – určovanie sérovej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Praktická medicína

Beáta Špániková, Stanislav Špánik, , Solen (2016)
Všeobecné lekárstvo má špecifické postavenie a úlohu v systéme starostlivosti o zdravie. Lekári poskytujú starostlivosť bez...

Všeobecné lekárstvo má špecifické postavenie a úlohu v systéme starostlivosti o zdravie. Lekári poskytujú starostlivosť bez výberu klientom rôznych kategórií, bez rozdielu veku, pohlavia, sociálnej či etnickej príslušnosti. Sprevádzajú svojich klientov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,00€
32,55€

Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo predstavuje jeden zo základných pilierov zdravotnej starostlivosti. Od uznania všeobecného lekárstva ako samostatného medicínskeho odboru uplynulo už viac ako 40 rokov. Za toto obdobie si musel postupne vybudovať svoje pevné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,90€